Akvaterm AKVA GEO

Tekniktanken  AKVA GEO är utvecklad för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökraven. AKVA GEO är särskilt lämpad för system med värmepump. Som standard har AKVA GEO två effektiva slingor för förvärmning/spetsning av tappvatten.

AKVA GEO är en mycket flexibel tank som kan användas tillsammans med alla värmekällor.

Tekniska specifikationer;
Stående modell. Tekniktank som kan kopplas till panna, värmepump eller en kombination av dessa.
Tanken kan även förses med elpatron, vilket är praktiskt om något problem skulle uppstå med den externa värmekällan.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 8st,  1 och 1/4″
 • Termometer/Termostat: 2st,  3/4″
 • Givarficka: 6st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 2st,  2″
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4, diam 22mm (I övre delen av ackumulatorn).
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″

Tekniktanken  AKVA GEO är utvecklad för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökraven. AKVA GEO är särskilt lämpad för system med värmepump. Som standard har AKVA GEO två effektiva slingor för förvärmning/spetsning av tappvatten. I nedre delen av tanken finns dessutom en solslinga.

AKVA GEO SOLAR är en mycket flexibel tank som kan användas tillsammans med alla värmekällor.

Tekniska specifikationer:
Stående modell. Tekniktank som kan kopplas till panna, värmepump, solfångare eller en kombination av dessa.
Tanken kan även förses med elpatron.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 10st,  1 och 1/4″
 • Termometer/Termostat: 2st,  3/4″
 • Givarficka: 6st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 2 eller 3st,  2″ (2st upp till 2000l och 3st från 2500l )
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4, diam 22mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Solslinga, anslutningar: 2, diam 18mm
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″