Ask-, sot och rökgashantering

Ask o sothantering 960 x 378 kollage

Aska är de fasta restprodukter som blir kvar efter förbränning av organiska ämnen. Väl förbränd aska ska vara ljust grå eller vit. Rödfärgad aska kan betyda hög järnhalt. Askhantering är även en arbetsmiljöfråga, väl genomtänkt askhantering minskar kontakten med aska.

Sot är de partiklar av organiskt material som följer med rökgaserna ut i rökkanalerna och vidare ut genom skorstenen. Sotbeläggning minskar pannans förmåga att överföra värme från förbränningen till vattnet = totalverkningsgraden blir sämre!

Redan tunna lager av sot förminskar värmeöverföringen avsevärt och det märks i högre rökgastemperaturer. M.a.o. eldar du ”för kråkorna”! För att undvika detta bör konvektionsytorna i pannan rengöras regelbundet. För att underlätta detta kan du välja tryckluftssotning till din Veto-panna, som sköter detta kontinuerligt.

Ask- och sothantering är viktig vid all förbränning eftersom all förbränning genererar aska. Ju större värmeanläggning desto mer aska. Detta behöver inte vara ett problem om du har en bra hantering av aska och sot. Det är något vi kan hjälpa dig med.

Våra produkter

Askurmatning
Tryckluftssotning till VETO stokerpanna
Rökgasfläktar
Rökgascyklon