Askurmatning

Askurmatning Askutmatning

För att underlätta uraskning och underhåll av pannan kan man installera automatisk uraskning (utaskning).
En askskruv är en skruv som effektivt matar ut askan ur pannan till en askbehållare. Askskruven drivs av tillhörande motor och snäckväxel.

Förutom att askskruven betydligt minskar behovet av service på pannan ökar den driftsäkerheten, pannans livslängd och säkerheten.

Askskruven har manuell start som standard, men en timer kan köpas till som extrautrustning.
Dubbel uraskning är ett bra alternativ för dig som tar ut en hög effekt och därför får mycket aska.

Enkel- (1 askskruv) och dubbel (2 askskruvar) finns i Ø 95 mm och Ø 125 mm.

Till 300-990 kW pannorna kan man även beställa askskruvar till konvektionsdelen.

Här nedanför kan du se ett exempel på askhantering i en Veto flispanna:

Askruvarna kan vara tryckande eller dragande:

– tryckande askskruv – en motor och snäckväxel monteras på ena sidan av pannan och trycker med skruvens hjälp ut askan till andra sidan av pannan. (Bild 1) Detta är en sk enkel askutmatning. Askskruvarna finns i Ø 95 mm med eller utan askbehållare 50 liter (bild 2) och med Ø 125 mm.

– dragande askskruv – dragande askskruv kräver dubbla askskruvar.  En motor och snäckväxel drar ut askan ur pannan med en första skruv (bild 3) och sedan matas askan uppåt i nästa askskruv med egen motor och snäckväxel (bild 4) till en väntande asklåda / askbehållare (bild 5) (tillval).

Tryckande enkel askurmatningDragande dubbel askurmatning

Vi rekommenderar en asklåda som ett praktiskt komplement till askurmatningen. Den samlar smidigt upp askan från askskruven och gör att man inte behöver tömma aska så ofta, vilket är väldigt smidigt om man har en större panna. Asklådans finns i storlekar om 800 eller 1500 liter.
I underkant på askbehållaren finns kanaler för att underlätta transport med gafflar.

Askbehållare asklåda

Se även

Tryckluftsotning
Rökgasfläktar
Rökgascyklon/ rökgasrening