Rökgasfläktar

Vi samarbetar med den svenska tillverkaren Åkerstedts när våra kunder önskar komplettera sin värmeanläggning med en rökgasfläkt.
En rökgasfläkt ser till att man har ett bra drag i skorstenen oavsett väderförhållande. Den bidrar också till att det blir mindre sot och högre förbränning.

Rökgasfläkten monteras direkt på rökgasledningen och ger rätt luftflöde i skorstenen så att man får ett bra drag oavsett om det blåser eller temperaturen är ogynnsam. 

Rökgasfläktar

Rökgasfläktarna RGFA och RGFB är avsedda att leda ut varma gaser upp till 400°C.
Fläkten ska monteras med normal omgivningstemperatur, max 40 grader C.

Våra produkter

Rökgasfläkt RGFA
Rökgasfläkt RGFB

Se även

Askurmatning
Tryckluftsotning
Rökgascyklon