Tryckluftsotning

Tryckluftssotning2

Som extrautrustning kan Veto pannor levereras med tryckluftssotning. Genom styrcentralen skapar tryckluftssotningen chockvågor.
Med korta chockvågor hålls pannans konvektionsytor rena.

Tryckluftssotningens tre viktigaste fördelar är att:

1) verkningsgraden stiger,

2) pannans livslängd förlängs,

3) pannan kräver mindre service.

Veto tryckluftssotning kan beställas till alla Veto-pannor 30-990 kW.

Tryckluftssotning

Våra produkter

Askurmatning
Rökgasfläktar
Rökgascyklon