Pannor

Panna svetsning

Vad är en panna?

En panna – eller värmepanna – är en anordning som överför värmen från förbränningen till en värmetransportör (vatten eller luft).

Om pannan är integrerad med en brännare så har den även uppgiften att producera värme från bränslet som kan vara olja, el eller olika sorters biobränslen som flis, pellets, briketter eller spannmål.

Pannor för biobränslen kan delas upp i två huvudkategorier:

  • varmluftspannor 
  • pannor för vattenburna värmesystem.

Skillnaden är tekniken för att leverera värmen till det som skall värmas. Som namnet antyder så är pannor för vattenburna system byggda för att producera värme till ett vattenburet värmesystem, med antingen golvvärme, radiatorer eller värmefläktar (aerotempers) som värmespridare på plats.

Varmluftspannor producerar varmluft som leds till målet med hjälp av varmluftskanaler.

Vi kan erbjuda:
1. kompletta pannor med integrerade brännare
2. pannor med separat brännare.
Båda har sina fördelar, som du kan läsa om i undermenyerna här intill. Oavsett vilket du väljer så kan vi erbjuda pannor av mycket hög kvalité och marknadens högsta verkningsgrad.

Våra pannor fyller kraven enligt EN 303-5 (denna standard gäller upp till 500 kW) och är en god investering för framtiden, både vad det gäller miljö och ekonomi!

Våra produkter

Flispannor
Industriella pannor (modul)
Pelletspannor
Varmluftspannor
Vedpannor

Mer information

Minska din uppvärmningskostnad med solvärme
Transport- och leveransvillkor

VETO Torget
JUST NU i lager: