Pannor

Panna svetsning

En panna – eller värmepanna – är en anordning som överför värmen från förbränningen till värmetransportören (vatten eller luft).

Om det är en integrerad panna med brännare så har den även hand om att producera värme från bränslet som kan vara olja, el eller olika sorters biobränslen som flis, pellets, briketter eller spannmål.

Pannor för biobränslen kan delas upp i två huvudkategorier: varmluftspannor och pannor för vattenburna värmesystem. Skillnaden är tekniken för att leverera värmen till det som skall värmas. Som namnet antyder så är pannor för vattenburna system byggda för att producera värme till ett vattenburet värmesystem, med antingen golvvärme, radiatorer eller värmefläktar (aerotempers) som värmespridare på plats. Varmluftspannor producerar varmluft som leds till målet med hjälp av varmluftskanaler.

Vi har både kompletta pannor med integrerade brännare och pannor med separat brännare. Båda har sina fördelar, som du kan läsa om i undermenyerna här intill. Oavsett vilket du väljer så kan vi erbjuda pannor med mycket hög kvalité och marknadens högsta verkningsgrad.

Våra pannor fyller kraven enligt EN 303-5 (denna standard gäller upp till 500 kW) och är en god investering för framtiden, både vad det gäller miljö och ekonomi!

Våra produkter

Flispannor
Pelletspannor
Vedpannor
Varmluftspannor

Se även

Minska din uppvärmningskostnad med solvärme

JUST NU I LAGER: