fbpx
 • Effekt: 4 - 40 kW (brännare 40 kW) Bränsle: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 50 mm). Bränslesilo: 500 liter (med flyttbar övre del med låg påfyllningshöjd, som kan monteras på valfri sida av bränslebehållaren) I paket ingår: bränslebehållare 500 l med: omrörartallrik, matarskruv, kraftig växel med elmotor, brännhuvud 40 kW med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler; vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral (Veto Greenline XS eller VETO Comfort). Säkerhetssystem: brandskydd (med 3 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten Extrautrustning: tändautomatik Flexibilitet och valfrihet:
  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med de bränslen som passar dig bäst.
  Beskrivning: Vetomat är en flisbrännare (stokerbrännare) för fasta bränslen och är lämplig för villor och mindre byggnader upp till ca 500 m2 När Vetomat-brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i hög temperatur med hjälp av luft som blåser in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet. Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna. Mer information: Komplett reservdelslista i tankbutiken.se Broschyr Vetomat flisbrännare   Tillbaka till alla flisbrännare
 • VETO Flisomat är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter. Effekt: 10 – 120 kW (brännaren finns i effekter: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW) Bränsle: industriflis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm). Bränslebehållare: standard 1 m³ (upp till 4 m³) Matarskruv: Ø 125 mm, kan beställas i olika längd upp till 5 m. I paket ingår: bränslebehållare 1 m³ med 2 omrörartallrikar, matarskruv, kraftig växel och elmotor, brännhuvud med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler, vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral (styrskåp) Veto Greenline XS eller Veto Greenline S (förberedd för rörliga roster) eller VETO Comfort. Säkerhetssystem: brandskydd (med 4 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 1 m³, 1,75 m³ eller 3 m³ Flexibilitet och valfrihet:
  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa en påbyggnadssilo.
  Beskrivning: Flisomat är en kraftfull brännare som funnits i många år på marknaden. Den gedigna kontruktionen gör att livslängden är lång och driftsäkerheten lång. När flisomat-brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet. Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

  Mer information:

  Komplett reservdelslista på tankbutiken.se  Broschyr Flisomat flisbrännare   Tillbaka till alla flisbrännare
 • Beskrivning: VETO Fjäderomrörare är en beprövad och kraftfull flisbrännare för fasta bränslen. Avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter - en lantgård, industrihall, växthus eller annan fastighet. Effekterna 30-640 kW. Funktionsprincip: När Veto-fjäderomröraren är i drift förflyttar fjädrarna bränsle till matarskruven. Matarskruven matar fram bränsle till brännhuvudet, där det effektivt förbränns i hög temperatur med hjälp av förbränningsfläkten. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar ner i pannans asklåda. Asklådan kan tömmas manuellt eller med automatiskt uraskning. Styrning: Toppmodern styrning byggda på välrenommerade industrikomponenter för högsta kvalitét och driftsäkerhet. De kan byggas ihop enligt kundens önskemål så att allt integreras i samma styrning – både automattändning, askskruvar, automatsotning, pannväljare, kadaverförbränning mm. mm. Styrningarna byggs med industriklassade komponenter och programmen anpassas individuellt efter kundens behov. Modern touch-skärm i fyrfärg som även kan användas enkelt och smidigt när du använder fjärrstyrningen på din dator eller mobiltelefon. Fjärrstyrningen bygger på krypterad kommunikation direkt mellan din panna och dator/telefon och är inte beroende av någon server som en tredje part tillhandahåller. Vår långa erfarenhet av fjärrstyrningar har visat vikten av störningsfri kommunikation över internet, inte i första hand för att undvika ovälkomna besök i pannans styrning utan främst för att hålla störningar från internet borta från din styrning. Fråga oss gärna om olika lösningar till fjärrstyrning. Vi har även app-styrningar via server som lämpar sig för mindre anläggningar, men om du vill hålla en driftsäkerhet som hör ihop med industri så kan vi erbjuda även detta! Effekt: 30 – 990 kW (brännare kan fås med effekter på: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 240 kW, 360 kW, 480 kW, 640 kW) Bränsle: industri flis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm). Bränslebehållare: 16m³ (upp till 23m³) Matarskruv: Ø 125 mm, 160 mm eller Ø 200 mm kan beställas i olika längd (upp till 5m). I paket ingår: bränslebehållare 16m³ med fjäderomröraren (omrörartallrik med kraftiga fjädrar), matarskruv,  kraftig växel och elmotor; brännhuvud med förbränningsfläkt (brännhuvud 160-640 kW är alltid med vattenkylning och rorligt roster); tryckvattensprinkler; vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral med lambda styrning (styrskåp Veto Greenline XS (ej förberedd för rörligt roster), Veto Greenline S, Veto Greenline XL alternativt VETO Comfort) Säkerhetssystem: brandskydd (med 4 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhetningsskydd för pannvatten Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 6m³ Flexibilitet och valfrihet:
  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO stokerpanna,
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadsdel.

  Mer information:

  Komplett reservdelslista på tankbutiken.se Broschyr Fjäderomrörare Till fjäderomrörare med platsbyggt förråd   Tillbaka till alla flisbrännare
 • Beskrivning: VETO cont S– en värmecentral med effekt upp till 150 kW. Lämpar sig för alla som behöver en säker värmekälla till hus och mindre fastigheter. Den kan ge dig den flexibilitet som du inte har när du bygger pannrummet själv – du kan på ett enkelt sätt flytta din värmekälla till en ny plats eller sälja den och få en stor del av pengarna tillbaka. Effekt: upp till 150 kW (värmepannan kan fås med effekter: 60, 80, 100, 120 och 150 kW) Bränsle: INDUSTRIFLIS och alla slags biobränslen i mindre fraktioner som: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. Byggnaden: Yttermått (B:L:H)  3 x 4,4 x 3,4 m;
  • Taket lyfts med hjälp av hydraulik.
  • Pannrummets tak och väggar är brandklassade enligt EI60. Byggnaden får placeras nära andra byggnader.
  • Värmecentralen är uppbyggd på en stabil bottenram vilket innebär att den kan flyttas i ett stycke. Pannrummet placeras på en gemensam bottenplatta.
  Förrådsdelen: 14 m³ integrerad i byggnaden med pannrumsdelen Inmatningssystem: Fjäderomrörare med direktinmatning, matarskruv Ø 125 mm med tättslutande bränslesilo. Styrning: Toppmodern styrning för högsta kvalitét och driftsäkerhet. De kan byggas ihop enligt kundens önskemål så att allt integreras i samma styrning – både automattändning, askskruvar, automatsotning, pannväljare, kadaverförbränning mm. mm. Styrningarna byggs med industriklassade komponenter och programmen anpassas individuellt efter kundens behov. Modern touch-skärm i fyrfärg som även kan användas enkelt och smidigt när du använder fjärrstyrningen på din dator eller mobiltelefon. Fjärrstyrningen bygger på krypterad kommunikation direkt mellan din panna och dator/telefon och är inte beroende av någon server som en tredje part tillhandahåller. Vår långa erfarenhet av fjärrstyrningar har visat vikten av störningsfri kommunikation över internet, inte i första hand för att undvika ovälkomna besök i pannans styrning utan främst för att hålla störningar från internet borta från din styrning. Fråga oss gärna om olika lösningar till fjärrstyrning! Vi har även app-styrningar via server som lämpar sig för mindre anläggningar, men om du vill hålla en driftsäkerhet som hör ihop med industri så kan vi erbjuda även detta! Värmepanna: Veto stokerpannna 60, 80, 100, 120 eller 150 kW. Läs mer om VETO flispanna här. I standardpaket ingår:
  • Värmecentral med komplett inmatningssystem med brännare och panndelen med färdigmonterad all VVS- och el.
  • VETO värmepanna.
  • Styrcentral.
  • Tryckvattensprinkler.
  • Skorsten.
  Extrautrustning:
  • rörligt roster (150 kW finns som standard),
  • tändautomatik,
  • tryckluftsotning,
  • 800 l asklåda,
  • GSM-larm,
  • fjärrstyring via Internet
  Flexibilitet och valfrihet:
  • elda med de bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du flytta eller sälja din värmecentral och få en stor del av pengarna tillbaka.
  Tillbaka till Veto värmecentraler
 • Beskrivning: VETO cont M– en nyckelfärdig värmecentral med effekt upp till 500 kW. Lämplig för dig som behöver en säker värmekälla och har jordbruk, industri, växthus, handelsträdgård eller annan verksamhet med större värmebehov. Den kan ge dig den flexibilitet som du inte har när du bygger pannrummet själv – du kan enkelt flytta din värmekälla till en ny plats eller sälja den och få en stor del av pengarna tillbaka. Leasing: Alla våra värmecentraler kan antingen leasas eller köpas. Eftersom de är flyttbara så kan de leasas - ett praktiskt förfarande om du till exempel behöver värme under en begränsad tid. Eller om du behöver vänta lite med investeringen av en värmecentral och vill leasa den tills du kan göra investeringen. Hur som helst så är besparingen när man installerar en VETO värmecentral ofta mycket högre än månadskostnaden för ett leasingupplägg. Effekt: upp till 500 kW (värmepannan kan fås med effekter: 150, 220, 300, 400 och 500 kW) Bränsle: INDUSTRIFLIS och alla slags biobränslen i fraktioner upp till 75 mm, t ex: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. Byggnaden: Yttermått (B:L:H)  3-4,5 x 6,6 x 3,6 m. Vikt: (8-15 ton)
  • Taket lyfts med hjälp av hydraulik.
  • Pannrummets tak och väggar är brandklassade enligt EI60. Byggnaden får placeras nära andra byggnader.
  • Värmecentralen är uppbyggd på en stabil bottenram vilket innebär att den kan flyttas i ett stycke. Pannrummet placeras på en gemensam bottenplatta.
  Förrådsdelen: 23-32 m³ integrerad i byggnaden med pannrumsdelen Inmatningssystem: Fjäderomrörare med slussmatare. Styrning: Toppmodern styrning för högsta kvalitét och driftsäkerhet. De kan byggas ihop enligt kundens önskemål så att allt integreras i samma styrning – både automattändning, askskruvar, automatsotning, pannväljare, kadaverförbränning mm. mm. Styrningarna byggs med industriklassade komponenter och programmen anpassas individuellt efter kundens behov. Modern touch-skärm i fyrfärg som även kan användas enkelt och smidigt när du använder fjärrstyrningen på din dator eller mobiltelefon. Fjärrstyrningen bygger på krypterad kommunikation direkt mellan din panna och dator/telefon och är inte beroende av någon server som en tredje part tillhandahåller. Vår långa erfarenhet av fjärrstyrningar har visat vikten av störningsfri kommunikation över internet, inte i första hand för att undvika ovälkomna besök i pannans styrning utan främst för att hålla störningar från internet borta från din styrning. Fråga oss gärna om olika lösningar till fjärrstyrning! Vi har även app-styrningar via server som lämpar sig för mindre anläggningar, men om du vill hålla en driftsäkerhet som hör ihop med industri så kan vi erbjuda även detta! Värmepanna: Veto stokerpannna 150, 220, 300, 400 eller 500 kW. Läs mer om VETO flispanna här. I standard paket ingår:
  • Värmecentral med komplett inmatningssystem och brännare (brännaren från 160 kW har som standard rörligt roster och vattenkylning).
  • Veto värmepanna.
  • Pannrum med färdigmonterad VVS- och el.
  • Styrcentral Veto Control M eller XLeco (med lambda-styrning).
  • Askurmatning.
  • Rökgascyklon med fläkt (från 220 kW).
  • Tryckvattensprinkler.
  • Skorsten.
  Extrautrustning:
  • Tändautomatik 
  • Tryckluftsotning
  • 800 l asklåda
  • GSM-larm
  • Fjärrstyring via Internet
  • Bakdörrar och ramp
  Flexibilitet och valfrihet:
  • Elda med de bränslen som passar dig bäst,
  • Vid behov du kan flytta eller sälja din värmecentral och få en stor del av pengarna tillbaka.
  Mer information Se filmer på leveranser och installationer av VETO Cont värmecentral. Till exempel: leverans av VETO Cont 220 kW till Öland - oktober 2021 Tillbaka till VÄRMECENTRALER
 • Beskrivning: VETO cont L och D – en värmecentral med effekt upp till 2000 kW. Lämpar sig för alla som behöver en säker värmekälla för större industrier, växthus, handelsträdgårdar, jordbruk, slott, värmeleverantörer och andra med stora värmebehov. Den kan ge dig den flexibilitet som du inte har när du bygger pannrummet själv – du kan enkelt flytta din värmekälla till ett nytt ställe eller sälja den och få en stor del pengar av pengarna tillbaka. Effekt: upp till 2000 kW
  • Modell VETO Cont L upp till 700 kW (värmepannan kan fås med effekter på: 300, 400, 500 eller 700 kW)
  • Modell VETO Cont D (dubbel, 2 byggnader) upp till 2000 kW (värmepannan kan fås med effekter på: 300+500, 990, 700+700, 990+990 kW)
  Bränsle: INDUSTRIFLIS och alla slags biobränslen i fraktioner upp till 75 mm som: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. Byggnaden
  • Modell VETO Cont L - Yttermått (B:L:H)  4,5x 10,5 x 4,5 m;
  • Modell VETO Cont D (2 byggnader) Yttermått (B:L:H) 2 ggr  4,5x 10,5 x 4,5 m;
  • Taket lyfts med hjälp av hydraulik.
  • Pannrummets tak och väggar är brandklassade enligt EI60. Byggnaden får placeras nära andra byggnader.
  • Värmecentralen är uppbyggd på en stabil bottenram vilket innebär att den kan flyttas i ett stycke. Pannrummet placeras på en gemensam bottenplatta.
  Förrådsdelen: 
  • Modell VETO Cont L - 40 m³ integrerad i byggnaden med pannrumsdelen
  • Modell VETO Cont D - 80-120 m³ separat byggnad
  Inmatningssystem: Fjäderomrörare eller skrapmatning med slussmatare. Styrning: Toppmodern styrning byggda på välrenommerade industrikomponenter för högsta kvalitét och driftsäkerhet. De kan byggas ihop enligt kundens önskemål så att allt integreras i samma styrning – både automattändning, askskruvar, automatsotning, pannväljare, kadaverförbränning mm. mm. Styrningarna byggs med industriklassade komponenter och programmen anpassas individuellt efter kundens behov. Modern touch-skärm i fyrfärg som även kan användas enkelt och smidigt när du använder fjärrstyrningen på din dator eller mobiltelefon. Fjärrstyrningen bygger på krypterad kommunikation direkt mellan din panna och dator/telefon och är inte beroende av någon server som en tredje part tillhandahåller. Vår långa erfarenhet av fjärrstyrningar har visat vikten av störningsfri kommunikation över internet, inte i första hand för att undvika ovälkomna besök i pannans styrning utan främst för att hålla störningar från internet borta från din styrning. Fråga oss gärna om olika lösningar till fjärrstyrning! Vi har även app-styrningar via server som lämpar sig för mindre anläggningar, men om du vill hålla en driftsäkerhet som hör ihop med industri så kan vi erbjuda även detta! Värmepanna: Veto stokerpannna 500, 700 300+500, 990, 700+700, 990+990 kW. Läs mer om VETO flispanna här. I standard paket ingår:
  • Värmecentral med komplett inmatningssystem och brännare (brännaren har som standard rörligt roster och vattenkylning).
  • Panndelen med färdigmonterad VVS och el.
  • Förrådsdelen med fjäderomrörare (2 st för modell D-dubbel) eller skrapmatning (modell D-dubbel).
  • Veto värmepanna (eller 2 pannor för modell D-dubbel).
  • XL-skåp styrcentral.
  • Automatisk tryckluftssotning.
  • Askurmatning (även under konvektion).
  • Askbehållare 800 l.
  • Säkerhetsutrustning.
  • Rökgascyklon med skorsten.
  • Fjärrstyrning med Tosibox;
  • GSM-larm;
  Extrautrustning: oljepanna, energimätning. Tillbaka till Veto värmecentraler
 • VETO Cont Grain är en biobränslevärmecentral särskild framtagen för spannmålstorkar och andra torkar. VETO Cont Grain kan också vara den perfekta lösningen för många andra med större värmebehov, t ex växthus, industrier, jordbruk och värmeleverantörer. Värmecentralen är utrustad med bränsleförråd, mataranläggning, brännare och biopanna. En komplett anläggning är enkel att driftsätta och uppfyller kraven för högsta brandklassning så att den kan placeras alldeles intill andra fastigheter (t.ex. tork). All el och VVS är förinstallerad och testad. Som bränsle man kan använda: INDUSTRIFLIS, träspån, torv, briketter, pellets, energikorn m.m. Bränslet bör inte ha fraktionsbitar som är större än 75 mm. I paket ingår:
  • ANTTI BIO 800 under- eller övertryckspanna.
  • Rökgasfläkt med undertrycksreglering samt skorsten i rostfritt stål.
  • Fjäderomrörare med ett färdigt förråd på 21 m
  • Brännare 800 kW med rörligt roster och förbränningsfläktar (primär- och sekundär).
  • Dubbel askurmatning med en asklåda på 800 l.
  • Slussmatare och fristående släckutrustning med vatten.
  • Elektronisk temperaturvakt på matarskruven.
  Tekniska detaljer:
  • Taksektionerna öppnas helt med hydraulik.
  • Färdiga anslutningar för el (32A) och torkstyrning.
  • Finns i både höger- och vänsterbyggd modell.
  • Standardfärger: Stomme och tak svart, väggelement RR21 (ljusgrå)
  Mått:
  • Bottenyta 3,5 x 7,6 m
  • Transportmått:
   • Längd 8,4 m
   • Bredd 3,9 m
   • Höjd 3,8 m
  • Vikt c:a 12 ton
  Styrning: Toppmodern styrning byggda på välrenommerade industrikomponenter för högsta kvalitét och driftsäkerhet. De kan byggas ihop enligt kundens önskemål så att allt integreras i samma styrning – både automattändning, askskruvar, automatsotning, pannväljare, kadaverförbränning mm. mm. Styrningarna byggs med industriklassade komponenter och programmen anpassas individuellt efter kundens behov. Modern touch-skärm i fyrfärg som även kan användas enkelt och smidigt när du använder fjärrstyrningen på din dator eller mobiltelefon. Fjärrstyrningen bygger på krypterad kommunikation direkt mellan din panna och dator/telefon och är inte beroende av någon server som en tredje part tillhandahåller. Vår långa erfarenhet av fjärrstyrningar har visat vikten av störningsfri kommunikation över internet, inte i första hand för att undvika ovälkomna besök i pannans styrning utan främst för att hålla störningar från internet borta från din styrning. Fråga oss gärna om olika lösningar till fjärrstyrning! Vi har även app-styrningar via server som lämpar sig för mindre anläggningar, men om du vill hålla en driftsäkerhet som hör ihop med industri så kan vi erbjuda även detta! KLASSIFICERINGAR
  • Brandklass EI60 i pannrum och EI30 i bränsleförråd.
  • Kan placeras intill torken.
  • Uppfyller dem högsta kraven från myndigheter och försäkringsbolag.
  • Ala-Talkkari tillhandahåller både fasad- och grundritningar.
  • Brandklassning anges i ritningar för att förenkla kontakt med myndigheterna.
  • Värmecentralen byggs enligt byggstandard för stålkonstruktioner EN 1090
  FUNKTIONSBESKRIVNING
  • Styrcentral enligt Plug and Play-principen.
  • Montera skorstenen och koppla in strömmen så är värmecentralen klar för drift.
  • Bränslefickan räcker ca ett dygn vid eldning med flis och kontinuerlig drift.
  • Nyhet i VetoControl M-styrningen är modulering vid 100%-drift som bidrar till en stabil temperatur i värmekanalen.
  FILM VETO GRAIN Här kan du se en film från en kundanläggning med VETO Värmecentral Se fler filmer om spannmålstorkning och värmecentraler. Tillbaka till VÄRMECENTRALER
 • Effekt: 10 – 120 kW (brännare finns i effekter: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW) Bränsle: industriflis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm). Bränslebehållare: standard 8 m³ (upp till 11 m³) Matarskruv: Ø 125 mm, kan beställas i olika längd upp till 5 m. I paket ingår: bränslebehållare 8 m³ med omrörartallrik med fjädrar, matarskruv, kraftig växel och elmotor, brännhuvud med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler, vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral VETO Comfort, Veto Greenline XS (ej förberedd för rörligt roster), Veto Greenline S (med lamdastyrning, förberedd för rörligt roster). Säkerhetssystem: brandskydd (med fyra (4) av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten. Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 3 m³ Flexibilitet och valfrihet:
  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadsdel.
  Beskrivning:
  VETO 8 är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter. När brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet. Styrcentralen reglerar eldningen som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

  Mer information:

  Komplett reservdelslista på tankbutiken.se Samlingsbroschyr VETO 2020 sv-Veto 8 sid 15   Tillbaka till alla flisbrännare
 • VETO 6 är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter. Effekt: 10 – 120 kW (brännare finns i effekter: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW) Bränsle: industriflis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm). Bränslebehållare: standard 2 m³ (upp till 6 m³) Matarskruv: Ø 125 mm, kan beställas i olika längd upp till 5 m. I paket ingår: bränslebehållare 2 m³ med 2 omrörartallrikar, matarskruv, kraftig växel och elmotor; brännhuvud med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler, vattendunk med bivaxsprinkler, styrskåp Veto Greenline XS, Veto Greenline S (med lamdastyrning, förberett för rörligt roster), eller styrcentral Veto Comfort. Säkerhetssystem: brandskydd (med fyra (4) av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten. Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 0,5 m³, 2 m³ eller 4 m³ Flexibilitet och valfrihet:
  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadssilo.
  Beskrivning: VETO 6 är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter. När brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i hög temperatur med hjälp av luft från förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet. Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

  Mer information:

  Komplett reservdelslista på tankbutiken.se Broschyr Veto 6 Manual Veto 6   Tillbaka till alla flisbrännare
 • Flispannan VETO komplett är en flexibel värmeanläggning där du själv väljer vilka komponenter vill du ha automatiserade. Du sätter ihop din anläggning själv alltså, efter dina behov och önskemål. Du väljer även om du vill bygga ett eget flisförråd eller om du vill köpa värmeanläggning med färdig bränslebehållare (med kapacitet från 0,5 m3 till 23 m3) med förinstallerad brännaranläggning. Alla komponenter kommer från samma leverantör - Veljekset Ala-Talkkari Oy - och är testade för optimal drift. Effekt: 10 kW – 990 kW
  Pannor i effekterna: 30 kW, 60 kW, 75 kW, 80 kW, 100 kW, 120 kW, 150 kW, 220 kW, 300 kW, 400 kW, 500 kW, 700 kW, 990 kW
  Bränsle: flis G50, INDUSTRIFLIS, spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm). Brännaranläggning:  Extrautrustning, automatisering (tillval):
  • rörligt roster
  • tändautomatik
  • tryckluftssotning
  • askurmatning
  • asklåda
  • rökgasfläkt
  • GSM-larm
  • fjärrstyrning via Internet
   
 • Effekt: 990 kW Användningsområde: stora lantbruk, växthus, stora fastigheter
  Flisuttag: fram Stigare: 1 x DN120 + 2 x 2”
  Ladda ner PDF-ritningar med alla mått och VVS-anslutningsplaceringar:
  Veto 990, flisuttag fram
  Mått:
  • Längd: yttermått 3430 mm
  • Bredd: yttermått 1740 mm
  • Höjd: yttermått 2700 mm
  Rökgasanslutning:
  • (fyrkantig) B: 1000 mm x H: 2000 mm
  • höjd från golvet (till mitten av rökgasanslutningen): 180 mm
  Vikt: 7500 kg Vattenvolym: 4200 l
  Extrautrustning (tillval):
  • askskruvar (brännkammare och konvektionsdel)
  • askcyklon (rökgascyklon),
  • asklåda,
  • tryckluftsotning.
  Testresultat EN303_5_report_VETO 500_VTT-S-01256-16 Testrapporten för Veto 500 gäller även för pannorna Veto 700 och Veto 990. Vidare till alla flispannor
 • Effekt: 80 kW Användningsområde: lantbruk, mindre fastigheter
  Flisuttag: fram, vänster eller höger (tillval) Utrustning: VVS-slinga, shunt Stigare: 2 x 2”
  Ladda ner PDF-ritningar med alla mått och VVS-anslutningsplaceringar:
  Veto 80, flisuttag fram Mått:
  • Längd, yttermått 1190 mm
  • Bredd, yttermått 720 mm
  • Höjd, yttermått 1580 mm
  Rökgasanslutning:
  • (rund) Ø 168,3 mm
  • höjd från golvet (till mitten av rökgasröret): 180 mm
  Vikt: 740 kg Vattenvolym: 410 l
  Extrautrustning (tillval):
  • elpatron,
  • askskruv,
  • asklåda,
  • tryckluftsotning,
  • vedeldningstillsats.
  Testresultat EN 303-5 VETO 60 VTT-S-02916-14 Testrapporten för Veto 60 gäller även för pannorna Veto 75 och Veto 80.   Vidare till nästa pannstorlek Veto 100? Tillbaka till alla Veto flispannor?
Till toppen