SOLPAKET MELLANSTORA FAMILJEN årsutbyte 3066 kWh

Till villan med ca 2-3 personer i familjen, för uppvärmning av varmvatten eventuell pool mm. Årsutbyte ca 3066 kWh i höjd med Stockholm vid 50˚C

Pris exkl. moms: 20 800 SEK     Pris inkl. moms:  26 000 SEK

Innehåll:

2 st. SHC15 solkollektor med CPC-reflektorer. Inbyggt överhettningsskydd i kollektorerna. 
– 2 st. Takfäste universal
– 2 st. Ställning för solpanel
– 1 st. Pumpstation WS II
– 1 st. Controller 618 C6
– 1 st. Expansionskärl 24 liter
– 15 m. Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel
– 15 st. Väggfästen för de isolerade dubbelrören
– 1 st. Avluftningsventil
– 1 st. Koningsverktyg DN 20
– 1 st. Röravskärare
– 1 st. Backventil
– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

TS 500/120 L, förråd Cu + 15m solslinga. Ack-tank isolerade med 75mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 15 105 SEK     Pris inkl. moms: 18 881 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

TS KV500+solslinga (9,5fv+15vv+15sol, dubbla tillopp&retur) Ack-tank isolerade med 75mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 19 155 SEK    Pris inkl. moms: 23 944 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

Akva Solar Plus 500 med 4st. slingor (2 st solslingor 6m Ø 18mm, 2st tappvarmvattenslingor Ø 22mm en nedre och en övre LK35) PUR isolering 150 mm.
Pris exkl. moms: 22 230 SEK     Pris inkl. moms: 27 788 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.