VETO Cont Grain är en biobränslevärmecentral särskild framtagen för spannmålstorkar och andra torkar.
VETO Cont Grain kan också vara den perfekta lösningen för många andra med större värmebehov, t ex växthus, industrier, jordbruk och värmeleverantörer.

Värmecentralen är utrustad med bränsleförråd, mataranläggning, brännare och biopanna. En komplett anläggning är enkel att driftsätta och uppfyller kraven för högsta brandklassning så att den kan placeras alldeles intill andra fastigheter (t.ex. tork).

All el och VVS är förinstallerad och testad. Som bränsle man kan använda: INDUSTRIFLIS, träspån, torv, briketter, pellets, energikorn m.m. Bränslet bör inte ha fraktionsbitar som är större än 75 mm.

I paket ingår:

 • ANTTI BIO 800 under- eller övertryckspanna.
 • Rökgasfläkt med undertrycksreglering samt skorsten i rostfritt stål.
 • Fjäderomrörare med ett färdigt förråd på 21 m
 • Brännare 800 kW med rörligt roster och förbränningsfläktar (primär- och sekundär).
 • Dubbel askurmatning med en asklåda på 800 l.
 • Slussmatare och fristående släckutrustning med vatten.
 • Elektronisk temperaturvakt på matarskruven.

Tekniska detaljer:

 • Taksektionerna öppnas helt med hydraulik.
 • Färdiga anslutningar för el (32A) och torkstyrning.
 • Finns i både höger- och vänsterbyggd modell.
 • Standardfärger: Stomme och tak svart, väggelement RR21 (ljusgrå)

Mått:

 • Bottenyta 3,5 x 7,6 m
 • Transportmått:
  • Längd 8,4 m
  • Bredd 3,9 m
  • Höjd 3,8 m
 • Vikt c:a 12 ton

KLASSIFICERINGAR

 • Brandklass EI60 i pannrum och EI30 i bränsleförråd.
 • Kan placeras intill torken.
 • Uppfyller dem högsta kraven från myndigheter och försäkringsbolag.
 • Ala-Talkkari tillhandahåller både fasad- och grundritningar.
 • Brandklassning anges i ritningar för att förenkla kontakt med myndigheterna.
 • Värmecentralen byggs enligt byggstandard för stålkonstruktioner EN 1090

FUNKTIONSBESKRIVNING

 • Styrcentral enligt Plug and Play-principen.
 • Montera skorstenen och koppla in strömmen så är värmecentralen klar för drift.
 • Bränslefickan räcker ca ett dygn vid eldning med flis och kontinuerlig drift.
 • Nyhet i VetoControl M-styrningen är modulering vid 100%-drift som bidrar till en stabil temperatur i värmekanalen.

FILM VETO GRAIN

Tillbaka till Veto värmecentraler