Termoventiler

Bra reglering och laddning för bra eldning

För att få en miljövänlig eldning krävs en ackumulatortank som fungerar som mellanlagring av det vatten som pumpas runt i systemet. En mellanlagring gör också eldningen smidigare, man behöver inte elda lika ofta och man kan optimera verkningsgraden för sin panna.
Mer information om hur du kan dimensionera och placera din ackumulatortank kan du läsa i ”Ackumulatortankar” i Menyn.

För en smidig och ekonomisk uppvärmning av panna och ackumulatortank behöver du reglera cirkulation, flöde och temperatur.

Det finns också starka ekonomiska argument som talar för shuntautomatik, dvs ett automatiskt styr- och reglersystem som ser till att innetemperaturen blir just den som du och din familj vill ha.

I Termoventilers sortiment ingår LADDOMAT: 21- serien, 11- serien, Laddomatic, M120, MR-serien, 4H-serien, tillbehör, backventiler, termometrar, kulventiler, termostater, shuntgrupper, shuntventiler m.m.

För perfekt laddning av ackumulatortanken och enkel inkoppling. Med effektiv hetvattensreglering som gör att Laddomat kan ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Med Laddomat i ditt system ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskar korrosion i pannans bottendel drastiskt. Många panntillverkare lämnar dessutom längre garanti på pannan om Laddomat ingår i värmesystemet.

Laddkoppel med motoriserad reglering för ställbar returtemperatur.
Motoriserade laddkoppel för biobränslepannor. För pannor upp till 800 kW.

En flexibel reglerutrustning med separat anslutningscentral med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. Flera olika styrscheman finns tillgängliga. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.

Termoventiler 4H är en produktserie med kompletta, färdigisolerade paketlösningar med standardmått (125 cc) för att enkel och säker installation av ditt värmesystem.

Kontrollerad och precis villavärmereglering.  Automatisk värmereglering för vattenburet värmesystem kopplat med shuntventil.
Transporterar fram den temperatur som behövs till ditt uppvärmningssystem för att uppnå önskad inomhustemperatur. 

Shuntventiler

Shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer.
Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t ex med vår automatik Thermomatic EC Home.

Tillbehör

Smarta tillbehör, ventiler och reservdelar. Allt du kan behöva för att ta hand om din värmeanläggning.
Termometer, termostat, dubbelbackventil, dykrör, smutsfilter, bussning och mycket mer.
Hör av dig till oss för mer information.

Våra produkter

Termiska laddkoppel – Laddomat
Motoriserade laddkoppel – Laddomatic
Reglerutrustning – Laddomat MR
Pumpgrupper – 4H
Shuntautomatik – Thermomatic