Laddomat

Laddomat är termiska laddkoppel som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av ackumulatortanken. Tack vare effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Med Laddomat i ditt system ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskar korrosion i pannans bottendel drastiskt. Många panntillverkare lämnar dessutom längre garanti på pannan om Laddomat ingår i värmesystemet.

Laddomat 21 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 21 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

 • Laddomat 21 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt flöde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen i tanken blir därmed optimal.
 • Laddomat 21 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 21 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt.
 • Efter eldningen tar Laddomat 21 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken. Likaså vid strömavbrott .
 • Laddomat 21 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage.
 • Laddomat 21 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion.
 • Laddomat 21 är extremt lättservad tack vare kulventiler med utbytbar packbox i teflon och kraftig spak i metall. Detta gör att eventuell service kan göras lätt smidigt utan att tappa ur systemet.
 • Våra kulventiler har extra stort genomlopp för att klara det maximala flödesbehovet i slutfasen av laddningen och vid självcirkulation.
 • EPP-isolering är standard.

Tekniska data 21-60

Pump: 6 m ErP
Anslutning: Cu28, R32, R40, R50
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 80 kW

Tekniska data 21-100

Pump: 7,5 m ErP
Anslutning: R32, R40, R50
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 120 kW

Broschyr_Laddomat21-60_SE

Termisk laddningsventil för laddning från biobränslepanna till system med eller utan ackumulatortank.

Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

 • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
 • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
 • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
 • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 60 kW (vid ΔT 22°C).
 • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.

Tekniska data 11-30

Pump: 6 m ErP
Anslutning: Cu22, R25
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 60 kW

Tekniska data 11-200

Pump: 6 m
6 m ErP
10 m ErP
12 m ErP
Anslutning: Cu28, R32
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 185 kW

Broschyr_Laddomat_11-3011-200_SE

Tillbehör

Anslutning: R40 adapterkit 3 st, R50 adapterkit 3 st
Backventil: Inbyggd
Termometer: För R32 kulventil