Motoriserade laddkoppel

Laddomatic-gruppen är motoriserade laddkoppel för biobränslepannor.
Motoriserad reglering för ställbar returtemperatur. För pannor upp till 800 kW.

Laddomatic riktar sig till pannor upp till 240 kW medan Laddomatic XXL är designat för större pannor, upp till 800 kW.
Laddomatic M120 är ett komplett laddkoppel med motoriserad reglering av returtemperaturen till biobränslepannor.

Laddomatic är en serie motoriserade varmhållningskoppel för pannor upp till 240 kW.
Kopplet baseras på pålitliga shuntventiler och andra produkter från Termoventilers sortiment.

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås samt upprätthålls.
 • Vid laddning av ackumulatortank laddas tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Vårt Thermomaticsortiment gör att regleringen blir exakt.

Tekniska data

Pump:
6 m ErP (max 70 kW)
7,5 m ErP (max 80 kW)
10 m ErP (max 220 kW)
12 m ErP (max 240 kW)
Anslutning: Cu28, R32, R40, R50
Flödeskarakteristik: Linjär / Kvs 10, Kvs 18
Max panneffekt: 240 kW
Ställdon: Thermomatic TVM    Thermomatic CC

Broschyr_Laddomatic_SE

Laddomatic XXL är en serie motoriserade varmhållningskoppel för större pannor.
Kopplen levereras förmonterade och är testade för att klara marknadens behov.

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att upprätthålla rätt arbetstemperatur.

Tekniska data

Pump: Se katalog
Anslutning:
DN32, 1 1/4″ IG
DN40, 1 1/2″ IG
DN65, 2 1/2″ Flänsad
DN65, 2 1/2″ IG
Flödeskarakteristik: Linjär / Kvs 18, Kvs 25, Kvs 63
Max panneffekt: Se katalog
Vikt: Ca 12 kg / 36 kg / 71 kg
Ställdon: Thermomatic TVM   Thermomatic CC

Broschyr_Laddomatic_XXL_EN

Laddomatic M120 är ett komplett laddkoppel med motoriserad reglering av returtemperaturen till biobränslepannor. Laddkopplet baseras den välkända och pålitliga Laddomat 21-100.

 • Laddomatic M120 är lätt att installera och gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddkopplet höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt temperatur uppnås.
 • Laddomatic M120 laddar ackumulatortanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Med vårt Thermomatic-sortiment blir regleringen exakt.
 • Inbyggd backventil för självcirkulation i slutfasen av eldningen och vid exempelvis strömavbrott.

Tekniska data

Pump: 7,5 m ErP
Anslutning: R32, R40, R50
Flödeskarakteristik: Linjär / Kvs ~16
Max panneffekt: 120 kW (se diagram)
Ställdon: Thermomatic TVM
Thermomatic CC

Broschyr_Laddomatic_M120_SE