Ackumulatortankar Akvaterm

Populära ackumulatortankar

Akvaterms ackumulatortankar tillhör de allra bästa som finns på marknaden.

Isolering av toppklass och tillräcklig tankstorlek garanterar högsta möjliga besparing.
Inköpspris samt monterings- och tillbehörskostnader för en stor tank är betydligt lägre än för alternativa små tankar. Användningen av en Akvaterm ackumulatortank är oberoende av energikälla och uppvärmningssystem. Värmekälla kan vara sol, ved, pellets, vind eller jordenergi såväl som konventionell el, olja eller gas eller en kombination av dessa. Vid behov kan energikällan ändras eller uppvärmningssystemet kompletteras. Ackumulatortanken är en del av den helhet som producerar behaglig och jämn värme för boende och varmvatten i samma system.

Tack vare vattnets goda värmelagringsförmåga innebär en installation av en Akvaterm ackumulatortank både att prestandan ökar betydligt och att energikostnaderna och miljöutsläppen minskar.

De kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem.

Standardtankar

Akvaterms standardmodeller omfattar vattentankar för villor, allt från 300 liter till 4000 liter.
De kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem – värmepump, solfångare, luftvärmepump, oljepanna, biobränslepanna.

Specialtankar

Företaget tillverkar också saneringstankar för grundförbättrings- och saneringsobjekt samt tankar där volym, anslutningar och varmvattenslingor tillverkas efter kundens önskemål.
Kyltankar, kallvattentankar, utjämningstankar, arbetstankar, tappvarmvattenberedare.

Alla akvaterms energiberedare kan skräddarsys så som material, volym, yttre mått, anslutningar, skiktplåt och isolering. 

Kategorier:

  • AKVA EK – kundanpassade specialtankar
  • AKVA Solar – för solvärme eller luftvärmepump
  • AKVA GEO – tekniktank särskilt lämpad för system med värmepump
  • AKVA NERO – idealisk ackumulatortank för värmesystem med olje- och biobränslepanna
  • AKVA Farm – uppvärmning av dricksvatten för alla kor till 100% -­ helt utan kostnad!
  • AKVA PRO – måttbeställda specialtankar

Våra produkter

AKVA EK
AKVA SOLAR (SOLAR PLUS)
AKVA GEO (GEO SOLAR)
AKVA NERO (NERO SOLAR)
AKVA Farm
AKVA PRO