Ackumulatortankar Akvaterm

Akvaterms ackumulatortankar tillhör de allra bästa som finns på marknaden.

De kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem.

Akvaterms standardmodeller omfattar vattentankar för villor, allt från 300 liter till 4000 liter.
Företaget tillverkar också saneringstankar för grundförbättrings- och saneringsobjekt samt tankar där volym, anslutningar och varmvattenslingor tillverkas efter kundens önskemål.

På grund av vattnets goda värmelagringsförmåga innebär anslutningen av en Akvaterm ackumulatortank till uppvärmningssystemet att prestandan ökar betydligt och att energikostnaderna och miljöutsläppen minskar.

Isolering av toppklass och tillräcklig tankstorlek garanterar högsta möjliga besparing. Inköpspris samt monterings- och tillbehörskostnader för en stor tank är betydligt lägre än för alternativa små tankar. Användningen av en Akvaterm ackumulatortank är oberoende av energikälla och uppvärmningssystem. Som värmekälla kan förutom sol, ved, pellets, vind eller jordenergi användas konventionell el, olja eller gas eller en kombination av dessa. Vid behov kan energikällan ändras eller uppvärmningssystemet kompletteras. Ackumulatortanken är en del av den helhet som producerar behaglig och jämn värme för boende och varmvatten i samma system.

Kategorier:

  • AKVA EK – kundanpassade specialtankar
  • AKVA Solar – för solvärme eller luftvärmepump
  • AKVA GEO – tekniktank särskilt lämpad för system med värmepump
  • AKVA NERO – idealisk ackumulatortank för värmesystem med olje- och biobränslepanna
  • AKVA Farm – uppvärmning av dricksvatten för alla kor till 100% -­ helt utan kostnad!
  • AKVA PRO – måttbeställda specialtankar

Våra produkter

AKVA EK
AKVA SOLAR (SOLAR PLUS)
AKVA GEO (GEO SOLAR)
AKVA NERO (NERO SOLAR)
AKVA Farm
AKVA PRO