Solfångare VETO Solar

Solfångare solpaneler solvärme

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme.

Ett komplett solvärmepaket består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. Ackumulatortanken lagrar värmen och täcker några dagars behov. Solvärmen kompletteras alltid med någon annan värmekälla t.ex. en pelletspanna, flisbrännare eller en vedpanna.

För en grundläggande lektion i hur solvärme fungerar rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens hemsida.

Solvärmeanläggningen minskar slitaget på den kompletterande energikällan och bidrar till högre verkningsgrad, så i realiteten gör solvärmen mer nytta än bara den direkta solenergin, eftersom flispanna eller pelletsbrännare får vila när solfångarna jobbar under den soliga säsongen.

Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.
Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35-55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.

Alla som har behov av värme och vatten under sommarhalvåret har nytta av solvärme. Om du är en storkonsument av varmvatten sommartid är solvärme en riktigt jackpot.

Användningsområden:
– kombinera med befintligt värmesystem – ved- eller biobränslepanna
– värm upp varmvattnet och golvvärmeslingorna i huset
– värm upp poolen eller badtunnan
– uppvärmning av varmvatten för större förbrukare, t.ex. campingar, sporthallar m.m.

VETOsolar är marknadens mest effektiva solfångare. Solfångarna är tillverkade för att fungera effektivt i vårt nordiska klimat och ger energitillskott även under vinterhalvåret.
Solfångarna är testade och godkända av SP och certifierade med SolarKey-märkningen.
Vi kan tillhandahålla kompletta solpaket eller sälja solpanelerna styckevis. Vi kan också hjälpa dig med andra värmekällor, relevanta tillbehör och ackumulatortankar.

VETO Solar finns i två utföranden:  1) U-pipes och 2) Heatpipes. Båda är mycket effektiva vakuumrörsolfångare som kan komplettera din befintliga värmeutrustning, sänka dina värmekostnader och förse dig med varmvatten året om. Win-win för miljö och plånbok.

Du kan läsa mer om skillnaden mellan U-pipes och Heat-pipes här nedanför.

Sedan våren 2019 är VETO Solar heat-pipe numera är uppgraderad med inbyggt överhettningsskydd. 

Det finns en livlig debatt om för- och nackdelar med U-pipes respektive Heat-pipes. Båda fungerar enligt termos-principen med vakuum.

U-pipes är en enhet av rör fästa vid en värmeväxlare. Vätska cirkulerar genom alla rör. En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare.
När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger uppåt tills den når värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp.

En solfångare med Heat-pipes måste därför monteras lutande. Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank.
Vakuumrörssolfångare med Heat-Pipe är den mest avancerade solfångare och det mest effektiva sättet att fånga solenergin. Den har en effektiv verkningsgrad på över 85%.
Ett kompakt utförande gör Heat-pipe mer ekonomisk att frakta och enklare att montera samtidigt som den är lika effektiv som vanliga U-pipe solfångare.
En annan fördel att att rören om ett rör skulle gå i sönder, behöver man inte tömma systemet.

En helt unik nyhet för VETO solar heat-pipes är att de nu levereras med inbyggt överhettningsskydd. Läs mer i ett stycke nedanför.

VETO Solar  är en vakuumsolfångare heat-pipe av typen SHC. Dessa är utrustade med CPC-reflektorer. Sedan våren 2019 är också att VETO Solar heat-pipe utrustats med integrerat överhettningsskydd. Det kan du läsa mer om i nästa underrubrik.
Solfångaren kan genom sin genomtänkta utformning ta tillvara på nästan all solinstrålning, till och med den diffusa solstålningen under molniga dagar. Det innebär att en stor del av värme- och tappvattenbehovet kan täckas av solenergi under en stor del av året – även under sen höst och tidig vår.

VETOsolar SHC-serien erbjuder en världsunik kombination av heat-pipe och CPC-reflektorer som i det närmaste fördubblar solfångarens effektivitet.

En ny smart heat-pipe!
En helt unik nyhet är att VETOsolar heat-pipe numera utrustats med överhettningsskydd.

Generellt (och förhoppningsvis) är vädret varmare under sommarmånaderna vilket gör att solfångaren producerar mycket mer värme. Bra, så ska det vara! Men att systemet blir överhettat är ju mindre välkommet.

Problem med överhettning

Kombinationen av varma sommardagar och litet värmeuttag (kanske på grund av en välbehövlig semester) kan göra att ackumulatortanken värms upp till maxtemperatur redan tidigt på dagen. Solanläggningen får gå i stå eftersom den redan fyllt upp kvoten av värme vilket gör att vätskan i systemet blir varmare och varmare allteftersom dagen går och solen gassar. Resultatet blir för högt tryck i systemet, för höga temperaturer och för stora skillnader i temperaturer som alltihop kan skada komponenterna i solanläggningen över tid och till och med förkorta livslängden.

Lösningen på problemet

Ett överhettningsskydd!

För all del, det finns andra lösningar. Man kan täcka över sina solfångare. Eller man kan installera ett system som kan avleda det varma vattnet i ackumulatortanken (soltanken), t ex skicka varmvatten till ytterligare en ackumulatortank, eller till en förbrukare som kan sänka temperaturen i soltanken. Men det kan vara ganska besvärligt och kan kosta mycket pengar.

Så mycket enklare med ett inbyggt överhettningsskydd i solkollektorn. 

Funktion

Genom en mekanism som sätter en gräns för hur varm heat-pipen får bli, kan man reglera den maximala temperaturen som anläggningen ska få gå upp till utan att bli överhettad.

Heat pipens temperatur hålls nere genom en bimetallfjäder som gör det möjligt att begränsa temperaturen till ca 100°C , för att undvika att hela solkretsen blir överhettad.

Det ger förstås en jämnare temperatur och drift – men framför allt kommer det att skydda pump och solfångare från påfrestningen av överhettning och därmed förlänga livslängden. 

VETO Solar vakuumrör fungerar så att ett större rör med ett mindre rör inuti fogas samman i ändarna. Utrymmet mellan glasrören töms på luft och därmed blir det vakuum i röret. Det inre rörets ytbeklädnad ökar dess förmåga att dra till sig värme.

Solens infraröda ljus (IR-ljus) och ultravioletta ljus (UV-ljus) passerar obehindrat genom vakuumet och värmer upp det inre röret. Eftersom vakuum inte transporterar värme kan den värme som kommit in i det inre röret inte komma ut igen.

Inne i det inre röret löper en kopparslinga där vätska passerar och blir uppvärmd.

Man monterar dessa vakuumrör i serier som kallas kollektorer – och ju flera serier av kollektorer desto större möjligt energiuttag. Effektiv, miljövänlig och ekonomisk uppvärmning av varmvatten.

Vakuumrörstekniken är genial och ger över året mer energi än plana solfångare. Vakuumrörsolfångarens utformning – den runda absorptionsytan är en fördel på flera sätt. Dels ger den runda ytan solfångaren mycket god förmåga att fånga upp diffust ljus (det ljus som inte är direkt solljus). Och dels bidrar ytans utformning till högre effektivitet över dagen då solen rör sig över himlen. Vakuumrör är inte heller lika beroende av i vilken vinkel de placeras. De levererar värme hela dagen, till skillnad från plana solfångare som ger mest värme mitt på dagen när solen står som högst.

Våra produkter

Solvärmepaket

Information

Broschyr Heatpipe

Se även

Ackumulatortank för solvärme
Tillbehör och reservdelar