Fliseldning Veto energi
Meny

Solfångare VETO Solar

Solen är en oändlig källa till förnybar energi. Med solfångare kan du vara snäll mot klimatet och mot plånboken.
Smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

En av marknadens effektivaste

Veto Solar är faktiskt en av de mest effektiva solfångaren på marknaden. Vi direktimporterar solfångarna och alla delar till dem och säkerställer därmed både pris och kvalitet. Den är dessutom tillverkad för vårt nordiska klimat – med den senaste tekniken – och garanterar bra effekt även under mindre soliga dagar.

En smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Solvärmepaket

Ett komplett solvärmesystem består av ett solfångarpaket, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. Ackumulatortanken lagrar värmen och täcker några dagars behov. Solvärmen kompletteras alltid med någon annan värmekälla t.ex. en pelletspanna, flisbrännare eller en vedpanna.

Hos oss kan du både fynda kompletta solpaket och köpa lösa delar. Vi kan också hjälpa dig med andra värmekällor, prisvärda tillbehör och ackumulatortankar.

Vi har satt ihop ett gäng kompletta paket med en färdig sol-lösning. Om du inte hittar något paket som passar dig så skräddarsyr vi gärna ett åt dig.
Behöver du hjälp med beräkning och kalkylering så står vi gärna till tjänst.
VETOsolar är marknadens mest effektiva solfångare. Det är en vakuumrörsolfångare av typen heatpipe. Den kan komplettera din befintliga värmeutrustning, sänka dina värmekostnader och förse dig med varmvatten året om.

VETO Solar är av typen heatpipe och sedan 2019 försedd med integrerat överhettningsskydd. De är tillverkade för att fungera effektivt i vårt nordiska klimat och ger energitillskott även under vinterhalvåret.

Solfångarna är testade och godkända av SP och certifierade med SolarKey-märkningen.
Heat-pipe

VETOsolar är en solfångare med heatpipes. SHC-serien erbjuder en världsunik kombination av heat-pipe med CPC-reflektorer som i det närmaste fördubblar solfångarens effektivitet.
Solfångaren kan genom sin genomtänkta utformning ta tillvara på nästan all solinstrålning, till och med den s.k. diffusa solinstålningen under molniga dagar. Det innebär att en stor del av värme- och tappvattenbehovet kan täckas av solenergi under en stor del av året – även under sen höst och tidig vår.
Ett kompakt utförande gör Heat-pipe mer ekonomisk att frakta och enklare att montera samtidigt som den är effektivare än vanliga plana solfångare.
teknik.

För en grundläggande lektion i hur solvärme fungerar rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens hemsida.
En ny smart heat-pipe!
En helt unik nyhet är att VETOsolar heat-pipe numera utrustats med överhettningsskydd.

Generellt (och förhoppningsvis) är vädret varmare under sommarmånaderna vilket gör att solfångaren producerar mycket mer värme. Bra, så ska det vara! Men att systemet blir överhettat är ju mindre välkommet.

Problem med överhettning

Kombinationen av varma sommardagar och litet värmeuttag (kanske på grund av en välbehövlig semester) kan göra att ackumulatortanken värms upp till maxtemperatur redan tidigt på dagen. Solanläggningen får gå i stå eftersom den redan fyllt upp kvoten av värme vilket gör att vätskan i systemet blir varmare och varmare allteftersom dagen går och solen gassar. Resultatet blir för högt tryck i systemet, för höga temperaturer och för stora skillnader i temperaturer som alltihop kan skada komponenterna i solanläggningen över tid och till och med förkorta livslängden.

Lösningen på problemet

Ett överhettningsskydd!
För all del, det finns andra lösningar. Man kan täcka över sina solfångare. Eller man kan installera ett system som kan avleda det varma vattnet i ackumulatortanken (soltanken), t ex skicka varmvatten till ytterligare en ackumulatortank, eller till en förbrukare som kan sänka temperaturen i soltanken. Men det kan vara ganska besvärligt och kan kosta mycket pengar.
Så mycket enklare med ett inbyggt överhettningsskydd i solkollektorn.

Funktion

Genom en mekanism som sätter en gräns för hur varm heat-pipen får bli, kan man reglera den maximala temperaturen som anläggningen ska få gå upp till utan att bli överhettad.

Heat pipens temperatur hålls nere genom en bimetallfjäder som gör det möjligt att begränsa temperaturen till ca 100°C , för att undvika att hela solkretsen blir överhettad.

Det ger förstås en jämnare temperatur och drift – men framför allt kommer det att skydda pump och solfångare från påfrestningen av överhettning och därmed förlänga livslängden.
VETO Solar är en vakuumsolfångare heat-pipe av typen SHC. Dessa är utrustade med CPC-reflektorer. Sedan våren 2019 är också att VETO Solar heat-pipe utrustats med integrerat överhettningsskydd.
Solfångaren kan genom sin genomtänkta utformning ta tillvara på nästan all solinstrålning, till och med den diffusa solstålningen under molniga dagar. Det innebär att en stor del av värme- och tappvattenbehovet kan täckas av solenergi under en stor del av året – även under sen höst och tidig vår.

SHC med CPC

VETOsolar SHC-serien erbjuder en världsunik kombination av heat-pipe och CPC-reflektorer som i det närmaste fördubblar solfångarens effektivitet.

CPC-reflektorernas (Compound Parabolic Concentration) speciella spegelgeometri och placering bakom vakuumtuberna säkerställer att så mycket som möjligt av den inkommande solinstrålningen, även den diffusa instrålningen, faller på absorbatorerna, även vid ofördelaktiga instrålningsvinklar.
Detta gör att heat-pipes tillsammans med CPC-reflektorer i det närmaste fördubblar solfångarens effekt.
Fördelar med heatpipes

- Hög verkningsgrad hela året – producerar energi om solen lyser även mitt i kalla vintern!
- Vakuumisoleringen ger låga värmeförluster, producerar bra värme även vid låga temperaturer.
- Rund absorberingsyta – tar upp bra även då solinstrålningen kommer från sidan.
- Enkel montering.
- Lågt tryckfall, lämplig även på större anläggningar.
- Inbyggt överhettningsskydd för längre livslängd och jämnare drift.
En heatpipe fungerar enligt termos-principen med vakuum.

En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret.
Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare.
När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger sedan uppåt tills den når värmeväxlaren. Då kyls den av, kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp. En solfångare med Heat-pipe måste därför alltid monteras lutande (aldrig plant eller liggande).

Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank.
Vakuumrörsolfångare med Heat-Pipe är i dagsläget den mest avancerade solfångaren med den mest effektiva förmågan att fånga solenergin. Den har en effektiv verkningsgrad på över 85%.

Ett kompakt utförande gör Heat-pipe mer ekonomisk att frakta och enkel att montera.
En annan fördel att att rören om ett rör skulle gå i sönder, behöver man inte tömma systemet.
VETO Solar vakuumrör fungerar så att ett större rör med ett mindre rör inuti fogas samman i ändarna. Utrymmet mellan glasrören töms på luft och därmed blir det vakuum i röret. Det inre rörets ytbeklädnad ökar dess förmåga att dra till sig värme.

Solens infraröda ljus (IR-ljus) och ultravioletta ljus (UV-ljus) passerar obehindrat genom vakuumet och värmer upp det inre röret. Eftersom vakuum inte transporterar värme kan den värme som kommit in i det inre röret inte komma ut igen.

Inne i det inre röret löper en kopparslinga där vätska passerar och blir uppvärmd.

Man monterar dessa vakuumrör i serier som kallas kollektorer – och ju flera serier av kollektorer desto större möjligt energiuttag. Effektiv, miljövänlig och ekonomisk uppvärmning av varmvatten.

Vakuumrörstekniken är genial och ger över året mer energi än plana solfångare. Vakuumrörsolfångarens utformning – den runda absorptionsytan är en fördel på flera sätt. Dels ger den runda ytan solfångaren mycket god förmåga att fånga upp diffust ljus (det ljus som inte är direkt solljus). Och dels bidrar ytans utformning till högre effektivitet över dagen då solen rör sig över himlen. Vakuumrör är inte heller lika beroende av i vilken vinkel de placeras. De levererar värme hela dagen, till skillnad från plana solfångare som ger mest värme mitt på dagen när solen står som högst.
Solpaneler med vakuumrör måste inte monteras på tak utan kan monteras på tak, vägg eller fristående med stativ.

För högsta effektuttag kan placeringen göras enligt nedan:
1. TAK – infällda eller med stativ, 45 grader
2. VÄGG – lodrätt montage, 90 grader
3. FRISTÅENDE – på mark med stativ, 45 grader

Vid val av placering bör man fundera på hur långa ledningar som behöver dras, hur mycket snö kommer det att ligga på panelerna, behövs kulvert o.s.v.
En vakuumrörmodul astrar lika mycket värme en solig vinterdag med minus 25 grader som en varm sommardag. Det alstrar värme vid dagsljus. Däremot alstrar en snöbelagd vakuumrörsmodul ingen värme alls. Anledningen är att en vakuumrörssolfångare fungerar som en termos. En termos med varmt vatten ska inte vara varm på utsidan, då är den ju värdelös som termos. Anledningen till att en plan solfångare smälter snön är p.g.a. dess värmeläckage.
Alla som har behov av värme och vatten under sommarhalvåret har nytta av solvärme. Om du är en storkonsument av varmvatten sommartid är solvärme en riktigt jackpot.

Användningsområden:
– kombinera med befintligt värmesystem – ved- eller biobränslepanna
– värm upp varmvattnet och golvvärmeslingorna i huset
– värm upp poolen eller badtunnan
– uppvärmning av varmvatten för större förbrukare, t.ex. campingar, sporthallar m.m.
Solvärmeanläggningen minskar slitaget på den kompletterande energikällan och bidrar till högre verkningsgrad, så i realiteten gör solvärmen mer nytta än bara den direkta solenergin, eftersom flispanna eller pelletsbrännare får vila när solfångarna jobbar under den soliga säsongen.

Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.
Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35-55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.
VETOsolar Heat-pipe solpaneler kan användas tillsammans med de flesta andra värmekällor.
Här nedan visas ett inkopplingsförslag på hur man kan koppla 2 st. solpaneler i ett system med ackumulatortank och vedeldad panna.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram