Fliseldning Veto energi
Meny

Torkanläggningar

Att torka spannmålet kräver mycket energi. Genom att använda biobränslepanna som värmekälla i torkanläggningar man kan minska energikostnader upp till 70%.

Vi erbjuder värmeutrustning som kan ge dig möjlighet att använda bränslen som passar dig bäst: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Framförallt vara VETO biobränsleanläggningar är kända att klara utan problem INDUSTRIFLIS (värmeverket flis).

Värmeutrustning för torkanläggningar

Vi erbjuder produkter som är optimerade för användning med torkanläggnigar men lämpar sig även för olika andra applikationer, inklusive växthus, industri och uppvärmningsindustri:

- Värmecentraler VETO Cont Grain särskild optimerade för spannmåls- och andra torkanläggningar med varmluftspanna som värmekälla,
- Värmecentraler Veto Cont med vattenburenbiobränslepanna som värmekälla,
- Varmluftspannor med biobränslebrännare (s.k. stokerbrännare),
- Fliseldningsutrustning.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram