Torkanläggningar

Att torka spannmålet kräver mycket energi. Genom att använda biobränslepanna som värmekälla i torkanläggningar man kan minska energikostnader upp till 70%.

Vi erbjuder värmeutrustning som kan ge dig möjlighet att använda bränslen som passar dig bäst: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Framförallt vara VETO biobränsleanläggningar är kända att klara utan problem INDUSTRIFLIS (värmeverket flis).

Vi erbjuder produkter som är optimerade för användning med torkanläggnigar men lämpar sig även för olika andra applikationer, inklusive växthus, industri och uppvärmningsindustri:

  • Värmecentraler VETO Cont Grain särskild optimerade för spannmåls- och andra torkanläggningar med varmluftspanna som värmekälla,
  • Värmecentraler Veto Cont med vattenburenbiobränslepanna som värmekälla,
  • Varmluftspannor med biobränslebrännare (s.k. stokerbrännare),
  • Fliseldningsutrustning.

Läs artikeln i tidningen DT om familjen Öhlund som minskat sina kostnader genom att installera VETO’s värmeutrustning för torkning av sitt spannmål. Klicka här!

Våra produkter

VETO fjäderomrörare
Värmecentral VETO Cont Grain
Varmluftspanna BIO

Se även

Ackumulatortank AKVA EK
Film: spannmålseldning med panncentral

Information

Transport- och leveransvillkor