Solvärme

Solvärme solfångare

VETOsolar är marknadens mest effektiva solfångare. Den har den senaste tekniken och tillverkad med tanke på vårt nordiska klimat. Solfångarna är testade och godkända av SP och kvalitetsgodkänd med Solar Keymark.

Våra solfångare finns i två olika utföranden: 1) U-pipes   2) Heat-pipes *. Du kan läsa mer om dessa olika typer av solfångare och skillnaderna mellan dem. Se flikarna intill.

* Nu finns även heat-pipes med inbyggt överhettningsskydd

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme (inte att förväxla med solceller där solenergin omvandlas till el).

Ett komplett solvärmepaket består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. Ackumulatortanken lagrar värmen och täcker några dagars behov. Solvärmen kompletteras alltid med någon annan värmekälla t.ex. en pelletspanna, flisbrännare eller en vedpanna.

För en grundläggande lektion i hur solvärme fungerar rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens hemsida.

Solvärmeanläggningen minskar slitaget på den kompletterande energikällan och bidrar till högre verkningsgrad, så i realiteten gör solvärmen mer nytta än bara den direkta solenergin, eftersom flispanna eller pelletsbrännare får vila när solfångarna jobbar under den soliga säsongen.

Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.
Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35-55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.

Solen lyser gratis  – och solens energi är den renaste som finns!
En solvärmeanläggning är  den absolut miljövänligaste uppvärmningen du kan ha.

Alla som har behov av värme och vatten under sommarhalvåret har nytta av solvärme. Om du är en storkonsument av varmvatten sommartid är solvärme en riktigt jackpot.

Användningsområden:
– kombinera med befintligt värmesystem – ved- eller biobränslepanna
– värm upp varmvattnet och golvvärmeslingorna i huset
– värm upp poolen eller badtunnan
– uppvärmning av varmvatten för större förbrukare, t.ex. campingar, sporthallar m.m.

Solceller, solpaneler eller solfångare – vad är vad och vad är skillnaden?

En solpanel är en samling solceller som är sammankopplade i ett ramverk – en panel – för att uppnå högre strömstyrka. Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning eller annat. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström, det görs med hjälp av en växelriktare (värmeväxlare???) som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Solpanelerna och växelriktaren monteras på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem.

Solfångare producerar varmvatten i husets vattenvärmesystem som du sedan använder vid dusch eller annat. Genom solfångaren passerar en vätska som för värmen vidare.
En solfångare kan på ett helt annat sätt fånga upp värmen i solen – och ekonomiskt kan man säga att solfångaren tar tillbaka på __ % av solens instrålning medan en solpanel tar tillvara på __% av solens instrålning.

VETO Solar är en solfångare med vakuumrör. Vi går i god för att det är den mest effektiva på marknaden och anpassad efter vårt nordiska klimat. Den ger energi även i diffus instrålning, d v s mulna dagar när solen inte skiner lika starkt.

Det kan ge dig 30 % rabatt på arbetskostnaden för installationen av solfångare.
Arbetskostnaden kan schablonmässigt beräknas till 30 % av den totala installationskostnaden.

Läs mer om reglerna för ROT på www.skatteverket.se.

Minns ni historien om vinden och solen som tävlade om vem som var bäst? De såg en man som kom gående längs en landsväg och slog vad om vem som kunde få av mannen hans ytterrock?
Först var det Vindens tur. Vinden blåste och buffade och tog i för allt han var värd. Men mannen svepte bara rocken allt tätare om sig och stretade vidare i vinden. Ju mer han blåste, desto tätare svepte mannen rocken om sig.
Minns ni vad som hände när det blev solens tur?
Solen log mot mannen och sträckte ut sina varma strålar och lät dem smeka över hela landskapet. Mannen vände upp ansiktet mot solen och njöt av värmen. Varmare och varmare. Tills det blev alldeles för varmt att ha på sig den tjocka rocken. Mannen knäppte upp knapparna till rocken. Men det räckte inte. Efter en stund tog han av sig rocken och hängde den ledigt över armen där han nöjt fortsatte sin vandring. Och solen vann vadet

När vi tar vara på värmen från solen kan vi inte bara klä av oss rocken, vi kan värma vår pool, vårt varmvatten, vårt hus och vår golvvärme. Gör det du också – det är den miljövänligaste värmen i världen, som dessutom är snäll mot din plånbok.

Smartare uppvärmning med solvärme – en miljövänlig och oändlig resurs.
Vi har marknadens mest effektiva solfångare med den senaste tekniken, förstås kvalitetsgodkänd med Solar Keymark.

En smart energianvändning för alla fastigheter – stora som små – som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret. I ett kombisystem med t.ex. en biobränslepanna kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.
Solvärmen är ett fantastiskt komplement för uppvärmning och minskar slitaget på övrig värmeutrustning.

Våra produkter

Solvärmepaket (OH)

Information

Solfångare VETO Solar

Se även

Tillbehör och reservdelar