Fliseldning Veto energi
Meny

Solvärme

Solen är en oändlig källa till energi. I vår moderna värld är det helt rätt i alla avseenden att nyttja den miljövänligaste energikällan som finns. Med skenande priser på både el, drivmedel och förnödenheter är det helt rätt med en

Effektiv solfångare

Vår solfångare VETOsolar är en av marknadens absolut mest effektiva solfångare. Tack vare direktimport och branschkunskap kan vi hålla nere priset och ändå säkerställa kvaliteten. Den är utrustad med den senaste tekniken och tillverkad med tanke på vårt nordiska klimat.

Kvalitetsgodkänd

Solfångarna är testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med toppbetyg. De är kvalitetsgodkända och märkta med Solar Keymark.

Vakuumrör med heatpipe

VETOsolar är en solfångare med heatpipes. SHC-serien erbjuder en världsunik kombination av heat-pipe med CPC-reflektorer som i det närmaste fördubblar solfångarens effektivitet.

Solfångaren kan genom sin genomtänkta utformning ta tillvara på nästan all solinstrålning, till och med den s.k. diffusa solinstålningen under molniga dagar. Det innebär att en stor del av värme- och tappvattenbehovet kan täckas av solenergi under en stor del av året – även under sen höst och tidig vår.

Ett kompakt utförande gör Heat-pipe mer ekonomisk att frakta och enklare att montera samtidigt som den är effektivare än vanliga plana solfångare och vakuumrörssolfångare med Upipe-teknik.

Alla våra solfångare har in byggt överhettningsskydd – läs mer om VETO Solar här.
I solfångaren omvandlas solens strålar till värme (inte att förväxla med solceller där solenergin omvandlas till el).

Ett komplett solvärmepaket består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. Ackumulatortanken lagrar värmen och täcker några dagars behov. Solvärmen kompletteras alltid med någon annan värmekälla t.ex. en pelletspanna, flisbrännare eller en vedpanna.

För en grundläggande lektion i hur solvärme fungerar rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens hemsida.
Energimyndighetens hemsida
Solvärmeanläggningen minskar slitaget på den kompletterande energikällan och bidrar till högre verkningsgrad, så i realiteten gör solvärmen mer nytta än bara den direkta solenergin, eftersom flispanna eller pelletsbrännare får vila när solfångarna jobbar under den soliga säsongen.

Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.
Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35-55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.
Solen lyser gratis – och solens energi är den renaste som finns!
En solvärmeanläggning är den absolut miljövänligaste uppvärmningen du kan ha.

Alla som har behov av värme och vatten under sommarhalvåret har nytta av solvärme. Om du är en storkonsument av varmvatten sommartid är solvärme en riktigt jackpot.

Användningsområden:
– kombinera med befintligt värmesystem – ved- eller biobränslepanna
– värm upp varmvattnet och golvvärmeslingorna i huset
– värm upp poolen eller badtunnan
– uppvärmning av varmvatten för större förbrukare, t.ex. campingar, sporthallar m.m.
Solceller, solpaneler eller solfångare – vad är vad och vad är skillnaden?

En solpanel är en samling solceller som är sammankopplade i ett ramverk – en panel – för att uppnå högre strömstyrka. Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning eller annat. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström, det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Solpanelerna och växelriktaren monteras på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem.

Solfångare producerar varmvatten i husets vattenvärmesystem som du sedan använder vid dusch eller annat. Genom solfångaren passerar en vätska som för värmen vidare.
En solfångare kan på ett helt annat sätt fånga upp värmen i solen – och ekonomiskt kan man säga att solfångaren tar tillbaka på __ % av solens instrålning medan en solpanel tar tillvara på __% av solens instrålning.

VETO Solar är en solfångare med vakuumrör. Vi går i god för att det är den mest effektiva på marknaden och anpassad efter vårt nordiska klimat. Den ger energi även i diffus instrålning, d v s mulna dagar när solen inte skiner lika starkt.
Det kan ge dig 30 % rabatt på arbetskostnaden för installationen av solfångare.
Arbetskostnaden kan schablonmässigt beräknas till 30 % av den totala installationskostnaden.

Läs mer om reglerna för ROT på
www.skatteverket.se.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram