Fliseldning Veto energi
Meny

GDPR

Integritetspolicy GDPR

Den 25 maj 2018 infördes en ny lag som är jättebra för dig som konsument.

Vi vill att du ska känna dig trygg med de uppgifter du lämnar ut och det är viktigt för oss att du är medveten om och trygg i vetskapen om hur vi hanterar och lagrar data om dig samt att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt.

Vår integritetspolicy beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har. Läs också mer om GDPR, den nya regleringen för dataskydd som infördes den 25 maj 2018 och vad den innebär för dig.

Vad är data?

Data är alla olika sorts uppgifter som vi har och samlar in om dig – det kan vara namn och adress när du gör en order till oss eller telefonnummer och e-post för att kunna kommunicera.

Vilken typ av data vi samlar in?

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss
 • skapas t.ex. när du besöker vår hemsida, fyller i formulär, handlar i webbutik, ringer eller skickar sms och e-post.
 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra samarbetspartners.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder kakor (cookies) som samlar in information på och från din webbläsare.

Vad vi använder data till?

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Det måste finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig och nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Behandlingen av din data får också göras efter en intresseavvägning eller sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Vi behandlar data för att identifiera dig som kund, leverantör eller återförsäljare för att hantera och leverera ordrar och beställningar. För att kommunicera via samtal, sms eller e-post. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal
 • Utveckling av tjänster och produkter
  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och produkter. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
  Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
  Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke.
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och produkter.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.
 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
  Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Data sparas för faktureringsändamål.
 • Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss eller tills du begär att vi raderar dina uppgifter.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Underleverantörer 
  Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra produkter och tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.
 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.
 • Övriga
  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer.

Hur vi skyddar din data

Vi skyddar våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Vi arbetar för att förebygga, förhindra och upptäcka att data om dig sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram