Fliseldning Veto energi
Meny

Rökgascyklon

Veto rökgasrening separerar stoft från rökgaser och samlar det i en separat behållare.
Cyklonrenarens fläkt regleras med hjälp av undertrycksmätning i fyrrummet. När man väljer rökgasrenare med rökgasfläkt så behöver man inte ha lika lång skorsten.

ALLMÄN BESKRIVNING

Rökgasrenaren är utvecklad för att rena rökgaserna från de små, fasta partiklar som härrör från flygande aska, sot och gnistor.
Rökgasrenaren består av en sugande rökgasfläkt och en cyklon, samt automatik som styr fläktens hastighet.
Cyklondelen i renaren separerar orenheterna i rökgaserna med centrifugalprincipen. De tyngre partiklarna tvingas till cyklonens yttre sfär och trycks ned i askbehållaren, rökgasen sugs från mitten och uppåt.
Rökgasernas flödeshastighet styrs från styrcentralens styrautomatik. Automatiken mäter eldstadens undertryck och justerar rökgasfläktens rotationshastighet med hjälp av frekvensomvandlaren.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram