Fliseldning Veto energi
Meny

Värmecentral – konvertering till fliseldning

Tillhör du en av dem som eldar med olja eller el?
Det är förvisso väldigt bekvämt, men konvertering till fliseldning är snällt mot både miljön och plånboken.

Många växthusägare, jordbruk och industrier har sett fördelen med uppvärmning med biobränsle. I våra flisanläggningar är du inte heller låst till att elda bara med flis utan de kan eldas med olika biobränslen med storlek upp till 75 mm. Briketter, spån, pellets, spannmål m.m.

Våra värmecentraler är helt färdigmonterade och -utrustade från fabrik vilket medför att de snabbt kan tas i bruk. Allt du behöver göra är att ansluta värme- och elledningarna och sedan är värmecentralen färdig att producera värme bekvämt, ekonomiskt och tryggt.
Vi erbjuder LEASING av alla våra värmecentraler.

Vi kan även erbjuda flispanna och flisbrännare med bränslesilo alternativt värmeutrustning till bränsleförråd som byggs på plats.
Miljövänlig, effektiv och ekonomisk uppvärmning alltså.
Här nedan finns bilder på en värmecentral från fabrik till igångkörning hos slutkund.
1. Värmecentralen lastas på en lastbil och lämnar fabriken.
Skorsten, cyklon och asklåda/or följer också med.
VETO Cont M
2. På platsen där värmecentralen ska placeras har en gjuten platta tillverkats. Plats finns både för central och cyklon.
3. Centralen anländer och lyfts på plats med hjälp av en kran.
4. Inpassning på plats för kulvert och kopplingar och för själva centralen så att den hamnar rätt på den gjutna plattan.
5. Platssättningen gick bra. Nu återstår bara inkopplingen av centralen.
6. Inkoppling av kulvert, pumpar och vattenledningar.
7. Styrskåp kopplas in.
8. Den kraftiga matarskruven matar in bränslet i pannan via slussmataren.
9. Skorstenen reses och cyklonen monteras.
10. Asklådan (eller asklådorna) monteras till askurmatningen.
11. Det färdiga resultatet blev precis lika bra som det var tänkt.
Nu är det bara att fylla bränsle och börja elda.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram