Helautomatiska flispannor

Oftast när man tänker på ordet ”flispanna” så tänker man på hela anläggningen (även brännaren) som gör det möjligt att transportera bränslet och elda det.

Gemensamt för alla brännare är att de dockas in i en panna. I pannan ansluter man något vi kallar för ett brännhuvud – det är en förbränningsskål, som kan se olika ut beroende på märke och funktion. I brännhuvudet sker sedan förbränningen, inne i flispannan (detta kallas också för en stoker).

Detta är den bästa lösningen för att elda torr flis, dvs flis som har en fukthalt under 45 %. Att elda med det som kallas råflis med högre fukthalt är inte att rekommendera för mindre anläggningar där personer kommer i direkt kontakt med bränslet, detta p.g.a. de hälsorisker förbundna med den typen av bränsle.

Helautomatiska flisanläggningar sköter driften helt automatiskt, från att du fyller flis i bränslefickan till att värme levereras i systemet och askan hamnar i askbehållaren.

Hela processen övervakas av en gemensam styrning som både reglerar själva förbränningen och även den automatiska  askurmatningen, automatsotningen, tändningsautomatiken, det rörliga rostret på brännhuvudet och i förekommande fall även rökgasfläkten med undertrycksreglering.

Även den helautomatiska anläggningen mår bra av regelbunden tillsyn t.ex. en gång i veckan, antingen genom ett fysisk besök och genomgång av anläggningen eller genom fjärrstyrning. En noggrann årlig service förlänger anläggningens livslängd och minskar risken för driftavbrott. Det vanligaste problemet med den här typen av automatik är att kunden glömmer att fylla på bränsle eftersom pannan sköter sig själv!

Våra produkter

VETO komplett
GUNTAMATIC Power Chip