Fliseldning Veto energi
Meny

Helautomatiska flispannor

helautomatiska flispannor
Oftast när man tänker på ordet ”flispanna” så tänker man på hela anläggningen (även brännaren) som gör det möjligt att transportera bränslet och elda det. Gemensamt för alla brännare är att de dockas in i en panna. I pannan ansluter man något vi kallar för ett brännhuvud – det är en förbränningsskål, som kan se olika ut beroende på märke och funktion.

I brännhuvudet sker sedan förbränningen, inne i flispannan (detta kallas också för en stoker). Detta är den bästa lösningen för att elda torr flis, dvs flis som har en fukthalt under 45 %. Att elda med det som kallas råflis med högre fukthalt är inte att rekommendera för mindre anläggningar där personer kommer i direkt kontakt med bränslet, detta p.g.a. de hälsorisker förbundna med den typen av bränsle.
Helautomatiska flisanläggningar sköter driften helt automatiskt, från att du fyller flis i bränslefickan till att värme levereras i systemet och askan hamnar i askbehållaren. Hela processen övervakas av en gemensam styrning som både reglerar själva förbränningen och även den automatiska askurmatningen, automatsotningen, tändningsautomatiken, det rörliga rostret på brännhuvudet och i förekommande fall även rökgasfläkten med undertrycksreglering.

Även den helautomatiska anläggningen mår bra av regelbunden tillsyn t.ex. en gång i veckan, antingen genom ett fysisk besök och genomgång av anläggningen eller genom fjärrstyrning. En noggrann årlig service förlänger anläggningens livslängd och minskar risken för driftavbrott. Det vanligaste problemet med den här typen av automatik är att kunden glömmer att fylla på bränsle eftersom pannan sköter sig själv!
Ibland säger vi flispanna. Ibland säger vi flisbrännare. Vad är vad och vad menar vi egentligen?

Flispanna

En flispanna är ett komplett system. Pannan eldas med flis genom inmatning från en matningsskruv och i pannan finns ett system med vatten som värms upp av eldningen i pannan. Det varma vattnet kopplas sedan för vidare färd till ett värmesystem av ackumulatortank, värmeelement osv. Guntamatic är exempel på flispannor. HELAUTOMATISKA FLISPANNOR. Nedan ser du också olika exempel på bränsleförråd kopplade för matning av bränsle till flispannan.
Flispanna Guntamatic
Guntamatic helautomatisk flispanna
Men VETO har pannor som vi också kallar flispannor. I de pannorna eldas inte flisen av själva pannan utan man har ett brännhuvud från en flisbrännare som dockas in i pannan där själva flisen förbränns och elden och värmen från förbränningen i brännhuvudet tas upp av pannan
Effektiva Flispannor - Helautomatisk Fliseldning 300 KW
Flisbrännare

Den del där flisen förbränns kallas för brännhuvud. (Inringat på bilden nedan.) Teoretiskt skulle man kunna säga att brännhuvudet är flisbrännare eftersom det är den plats där flisen förbränns. Men det krävs också tilluft av en fläkt för bra förbränning och flisen måste transporteras från ett bränsleförråd via en skruv till brännhuvudet.

Så hela anläggningen med bränsleförråd, matarskruv, brännhuvud, fläkt och styrsystem kallar vi för flisbrännare. Men flisbrännaren förbränner bara materialet – det behövs fortfarande en panna som kopplas till värmesystemet som kan värma upp vattnet. Vetos Vetomat, Flisomat, Veto 6, Veto 8, Fjäderomrörare är exempel på flisbrännare. Man kan antingen köpa en flisbrännare med färdigt bränsleförråd men det går också att komplettera ett befintligt eller platsbyggt bränsleförråd.
Flisomatens brännhuvud
Flisbrännare till flispanna
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram