Beskrivning:

VETO Fjäderomrörare är en robust flisbrännare för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter, en lantgård, industrihall, växthus eller annan fastighet och tillverkas i effekterna 30-640 kW.

När Veto-fjäderomröraren är i drift förflyttar fjädrarna bränsle till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet.

Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

Effekt: 30 – 990 kW (brännare kan fås med effekter på: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 240 kW, 360 kW, 480 kW, 640 kW)

Bränsle: industri flis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Bränslebehållare: 16m³ (upp till 23m³)

Matarskruv: Ø 125 mm, 160 mm eller Ø 200 mm kan beställas i olika längd (upp till 5m).

I paket ingår: bränslebehållare 16m³ med fjäderomröraren (omrörartallrik med kraftiga fjädrar), matarskruv,  kraftig växel och elmotor; brännhuvud med förbränningsfläkt (brännhuvud 160-640 kW är alltid med vattenkylning och rorligt roster); tryckvattensprinkler; vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral med lambda styrning (VETO Comfort eller VETO Control M, L, XL )

Säkerhetssystem: brandskydd (med 4 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhetningsskydd för pannvatten

Extrautrustning: tändautomatik; rörligt roster; påbyggnadssilo 6m³

Flexibilitet och valfrihet:

  • utnjyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO stokerpanna,
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadsdel.

Broschyr Fjäderomrörare

Flisbrännare från VETO och Guntamatic