Flisbrännare

Vad är en flisbrännare?

En flisbrännare – kan också kallas stokerbrännare – är en anordning för förbränning av organiskt material och där man kan elda med flis.

Brännaren har en silo (förråd) för bränslet, en skruv som matar fram bränslet, ett brännhuvud där bränslet förbränns, fläktar och styrutrustning för att reglera effekt och förbränning.
Brännhuvudet dockas in i en panna som tar upp energin från förbränningen och vidareförmedlar värmen ut till värmesystemet.

Ibland hör man att man benämner själva brännhuvudet som flisbrännaren. Men brännhuvudet är alltså den del dit bränslet matas och där förbränningen av bränslet sker. Så mer korrekt är att benämna hela den kompletta anläggningen (brännaren) för flisbrännare.

Flisbrännare typ VETO Flisomat

Delar som brukar ingå i en flisbrännare

  • Flisförråd / flismagasin / silo – där bränslet lagras. Det finns också möjlighet att bygga en egen bränslesilo på plats med utrymme för upp till 100 m3.
  • Omrörningssystem i flisförrådet/flismagasinet som flyttar flisen (eller annat bränsle) till en matarskruv – kan vara omrörningstallrikar eller fjädrar.
  • Matarskruv som transporterar bränslet till brännhuvudet.
  • Växlar och motorer som driver matarskruven.
  • Brännhuvud med fläkt.
  • Säkerhetsutrustning som förhindrar bakbrand men även att hindra att bränsle matas fram när pannan har slocknat.
  • Styrutrustning / styrskåp som styr driften av flisbrännaren och reglerar effekt och förbränning.

Vi marknadsför VETO och Guntamatic.
De har flisbrännare i effektområden från smått till stort: från 5 kW upp till 990 kW.

Färdigt bränslemagasin finns i storlekar från 500 liter upp till 22 m3.

Vill man bygga sitt eget bränsleförråd i befintlig eller nybyggd byggnad kan man bygga den upp till 5 x 5 meter för att rymma upp till 100 m3  bränsle.

Läs mer:

Samlingsbroschyr VETO flisbrännare

Broschyr Guntamatic Powerchip flisbrännare

Våra produkter

Vetomat
VETO Flisomat
VETO 6
VETO 8
VETO Fjäderomrörare
VETO fjäderomrörare med platsbyggt flisförråd

Se även

Flispanna VETO komplett
Flispanna GUNTAMATIC Power Chip
Flispannor utan brännaranläggning

VETO-torget
JUST NU I LAGER