Fliseldning Veto energi
Meny

Kadaverskruv

Vi kan erbjuda en kadaverskruv som matar in kadaver för destruktion i en befintlig biobränslepanna. Det är en lösning som tilltalar allt fler, några av fördelarna med detta är:

- Helt miljövänlig förbränning med miljösmarta,
fossilfria och koldioxidneutrala bränslen.
- Kombineras med uppvärmning med samma fördelar.
- I stället för en driftkostnad blir det energiproduktion av kadaver

Komplett kadaverskruv

En kadaverskruv är en komplett enhet som kopplas in direkt till en värmepanna.

Kadaverskruv består av:

- Behållare
- Matarskruv med kraftig växel och motor
- Elektroniskt styrskåp

Kadaver matas in enligt dem förinställda tiderna och uppfyllda krav för förbränningstemperaturen.

Testad och miljögodkänd

Förbränningen är testad och godkänd enligt de höga utsläppskrav som gäller moderna biobränsleanläggningar. Kadaverförbränningen uppfyller även Jordbruksverkets aktuella krav på utsläpp och förbränningskvalitet.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram