Beskrivning:

VETO cont M– en värmecentral med effekt upp till 500 kW. Lämpar sig för alla som behöver en säker värmekälla för jordbruk, industrier, växthus, handelsträdgårdar och andra brukare med större värmebehov.

Den kan ge dig den flexibilitet som du inte har när du bygger pannrummet själv – du kan enkelt flytta din värmekälla till en ny plats eller sälja den och få en stor del av pengarna tillbaka.

Effekt: upp till 500 kW (värmepannan kan fås med effekter: 150, 220, 300, 400 och 500 kW)

Bränsle: INDUSTRIFLIS och alla slags biobränslen i fraktioner upp till 75 mm, t ex: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m.

Byggnaden: Yttermått (B:L:H)  3-4,5 x 6,6 x 3,6 m. Vikt: (8-15 ton)

 • Taket lyfts med hjälp av hydraulik.
 • Pannrummets tak och väggar är brandklassade enligt EI60. Byggnaden får placeras nära andra byggnader.
 • Värmecentralen är uppbyggd på en stabil bottenram vilket innebär att den kan flyttas i ett stycke. Pannrummet placeras på en gemensam bottenplatta.

Förrådsdelen: 23-32 m³ integrerad i byggnaden med pannrumsdelen

Inmatningssystem: Fjäderomrörare med slussmatare.

Värmepanna: Veto stokerpannna 150, 220, 300, 400 eller 500 kW. Läs mer om VETO flispanna här.

I standard paket ingår:

 • Värmecentral med komplett inmatningssystem och brännare (brännaren från 160 kW har som standard rörligt roster och vattenkylning).
 • Veto värmepanna.
 • Pannrum med färdigmonterad VVS- och el.
 • Styrcentral Veto Control M eller XLeco (med lambda-styrning).
 • Askurmatning.
 • Rökgascyklon med fläkt (från 220 kW).
 • Tryckvattensprinkler.
 • Skorsten.

Extrautrustning:

 • Tändautomatik 
 • Tryckluftsotning
 • 800 l asklåda
 • GSM-larm
 • Fjärrstyring via Internet
 • Bakdörrar och ramp

Flexibilitet och valfrihet:

 • Elda med de bränslen som passar dig bäst,
 • Vid behov du kan flytta eller sälja din värmecentral och få en stor del av pengarna tillbaka.

Tillbaka till Veto värmecentraler