Värmecentraler

värmecentral 2

Komplett biovärmesystem

En värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning, en byggnad (ett hus) som inrymmer en komplett värmeutrustning.

Pannrumsdelen är komplett och inkopplingsklar med flispanna, styrning och all VVS och el.
Förrådsdelen har ett förinstallerat inmatningssystem med fjäderomrörare eller skrapmatning.

Ett klimatsmart och miljövänligt biovärmesystem som levereras hem till dig. Det enda som behöver förberedas är en gjuten platta där värmecentralen ska stå. Där måste även förberedas för kulvert, VVS och el.
Behöver du hjälp med kulvert eller annan värmeutrustning så står vi gärna till tjänst med det.

VETO värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning med brandklassat pannrum, all nödvändig styrning och utrustning samt skorsten.

Ett snyggt litet hus som smälter in i omgivningen, i färger som passar in, fristående från andra byggnader.
Du kan själv välja vilken färg du vill ha på din värmecentral både på väggar, husknutar och på dörren. Se färgkarta.

I värmecentralerna finns VETO flispanna, fjäderomrörare (eller skrapmatning) och styrutrustning.

Som grund- eller tilläggsutrustning finns fjärrstyrning, energimätning, GSM-larm,  askurmatning, automatsotning, tändautomatik, vattenkylt brännhuvud med rörliga roster, cyklon, asklådor m.m.

Effekter finns från 40 kW upp till 2000 kW (2 mW).

Värmecentralerna finns i nedanstående utföranden:

  • VETO Cont S – Effektklasser (upp till): 60, 80, 100, 120, 150 kW
  • VETO Cont M – Effektklasser (upp till): 150, 220, 300, 400, 500 kW
  • VETO Cont L & D (dubbel) – Effektklasser (upp till): 500, 700, 300+500, 700+700, 990 eller 2 x 990 kW

Ett snyggt litet hus som smälter in i omgivningen, i färger som passar in, fristående från andra byggnader.
Du kan själv välja vilken färg du vill ha på din värmecentral både på väggar, husknutar och på dörren. Se färgkarta.

Vi erbjuder LEASING på alla våra värmecentraler –  vilket möjliggör leasing med en månadskostnad istället för en investering. Kontakta oss så berättar vi mer.

VETO värmecentral är miljövänlig och du kan elda många olika biobränslen – industriflis / flis, briketter, pellets, spannmål m.m.

Ett snyggt litet hus som smälter in i omgivningen, i färger som passar in, fristående från andra byggnader.

I värmecentralerna finns VETO flispanna, fjäderomrörare (eller skrapmatning) och styrutrustning.

Som grund- eller tilläggsutrustning finns fjärrstyrning, energimätning, GSM-larm,  askurmatning, automatsotning, tändautomatik, vattenkylt brännhuvud med rörliga roster, cyklon, asklådor m.m.

Våra värmecentraler

Veto Cont S
Veto Cont M
Veto Cont L & D
Veto Cont Grain

Information

Leasing av värmecentraler
Broschyr – Värmecentraler VETO Cont

Se även

Minska din uppvärmningskostnad med solvärme
Sollidens Slott AB – leverans av värmecentral (film)

JUST NU på VETO-torget