Värmecentraler

värmecentral 2

En värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning, en byggnad (ett hus) som inrymmer en komplett värmeutrustning.

Pannrumsdelen är oftast komplett och inkopplingsklar med flispanna, styrning och all VVS och el. Förrådsdelen har ett förinstallerat inmatningssystem med fjäderomrörare eller skrapmatning.

Det enda som behöver förberedas är en gjuten platta där värmecentralen ska stå. Behöver du hjälp med kulvert eller annan värmeutrustning så står vi gärna till tjänst med det.

VETO värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning med brandklassat pannrum, all nödvändig styrning och utrustning samt skorsten.

Ett snyggt litet hus som smälter in i omgivningen, i färger som passar in, fristående från andra byggnader.

I värmecentralerna finns VETO flispanna, fjäderomrörare (eller skrapmatning) och styrutrustning.

Som grund- eller tilläggsutrustning finns fjärrstyrning, energimätning, GSM-larm,  askurmatning, automatsotning, tändautomatik, vattenkylt brännhuvud med rörliga roster, cyklon, asklådor m.m.

Effekter finns från 40 kW upp till 2000 kW (2 mW).

Värmecentralerna finns i nedanstående utföranden:

  • VETO Cont S – Effektklasser (upp till): 60, 80, 100, 120, 150 kW
  • VETO Cont M – Effektklasser (upp till): 150, 220, 300, 400, 500 kW
  • VETO Cont L & D (dubbel) – Effektklasser (upp till): 500, 700, 300+500, 700+700, 990 eller 2 x 990 kW

Vi erbjuder LEASING på alla våra värmecentraler –  vilket möjliggör leasing med en månadskostnad istället för en investering. Kontakta oss så berättar vi mer.

VETO värmecentral är miljövänlig och du kan elda många olika biobränslen – industriflis / flis, briketter, pellets, spannmål m.m.

Ett snyggt litet hus som smälter in i omgivningen, i färger som passar in, fristående från andra byggnader.

I värmecentralerna finns VETO flispanna, fjäderomrörare (eller skrapmatning) och styrutrustning.

Som grund- eller tilläggsutrustning finns fjärrstyrning, energimätning, GSM-larm,  askurmatning, automatsotning, tändautomatik, vattenkylt brännhuvud med rörliga roster, cyklon, asklådor m.m.

Våra produkter

Veto Cont S
Veto Cont M
Veto Cont L & D
Veto Cont Grain

Information

Leasing av värmecentraler
Broschyr – Värmecentraler VETO Cont

Se även

Minska din uppvärmningskostnad med solvärme