Fliseldning Veto energi
Meny

Transportsystem för pellets

Det finns i huvudsak två system att transportera pellets:

1. Via en pelletskruv
2. Via ett vakuumsugsystem.

Båda systemen är väl fungerande, det är svårt att säga att något är bättre eller sämre. Utan det beror mer på hur det ser ut där man skall ha silon i förhållande till pannan, vad som är mest praktiskt att använda sig av.

Tre fördelar med en ackumulatortank

För det första påverkas du mindre av priser och tillgång på bränsle eftersom ackumulatortanken kan kopplas till valfri värmekälla.
För det andra får du som konsument fler valmöjligheter.
För det tredje blir ditt värmesystem ofta både effektivare och mer miljövänligt.

Källa: Statens energimyndighet

Skruvtransportör

Skruvtransportör används ofta om man har en stor silo, typ MAFA. Som kan vara på flera hundra m3. Skruven sitter då i botten av silon, som då står utomhus, som transporterar in pellets till brännaren direkt eller till ett mellanförråd, där ytterligare en eller flera skruvar, beroende på hur många pannor som finns, matar pellets vidare till pannan / brännaren. Skruvtransportör kan också finnas till mindre förråd som är i direkt anslutning till brännaren / pannan.

Fördelen är att det är ett säkert sätt att transportera pellets på, en nackdel är att om man måste gå längre sträckor eller vinkla transportören för att nå fram till pannan / brännaren behövs flera skruvar som blir kostsamt.

Vakuumsugenhet

Vakuumsugenhet används ofta där pelletsförrådet är en bit bort från pannan, och där man måste gå runt hörn eller gå uppe i taket av utrymmesskäl. I en vakuumsugenhet finns också oftast en skruv. Man bygger förrådet på så vis att en skruv ligger i botten av förrådet, och förrådet är byggt V format så att all pellets rinner ner i den skruven. Sedan matar skruven fram pelletsen till vakuumsugenheten som i sin tur förser pannan med pellets.

Ofta har då pannan ett litet eget förråd på x antal liter, när det förrådet når en minimumnivå så ges en signal och vakuumsugenheten startar och fyller upp förrådet till en maxnivå. Så vakuumsugenheten går inte hela tiden. Eftersom det blir ett ljud när den startar, nästan som en dammsugare, kan man ställa in på styrningen att vakuumsugenheten inte skall gå under vissa tider. Så om man inte vill att den skall gå på natten, fyller den upp pannans förråd på kvällen så den inte behöver starta på natten. Mycket smidigt sätt att transportera pellets.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram