Fliseldning Veto energi
Meny

Industriella pannor

Högteknologiska pannor

Flispanna Guntamatic PRO och pelletspanna PRO Flex är helautomatiska och högeffektiva pannor för t ex:

– industrier,
– kommunala byggnader,
– skolor,
– andra användare med större energibehov.

Effekter 175–5000 kW
För fastigheter med vattenburen värme - smidig montering av en eller flera seriekopplade värmepannor.

Fördelar

– Mycket effektiv förbränning < 94%
– Användarvänlig drift och montering
– Mycket hög driftsäkerhet
– Dubbla cellslussar (PRO Flex)
– Helautomatiskt bakbrandsspjäll (PRO)
– Flexibla användningsalternativ
– Modulsystem

Pannor i moduler

Levereras i moduler för enkel installation direkt på plats – flera pannor kan seriekopplas och man kan välja att ha en eller flera pannor i drift samtidigt.

Varje modul kan hanteras med hjälp av en palltruck.
Monteringen är enkel och driftsäkerheten höjs kraftigt tack vare modulsystemet, särskilt där flera större byggnader behöver värmas upp. Skulle en av pannorna anslutna i serie fallera fortsätter de kvarvarande pannorna att fungera. Detta skyddar mot driftstopp, vilket är särskilt viktigt för kommunala och kommersiella fastigheter.

Mer information:

Självrengörande trappstegsroster gör det möjligt att ställa in värmebäddens höjd och pannans effekt beroende på värmebehov och aktuellt bränsle, utan att riskera att slagg bildas i pannan.
Det rörliga trappstegsrostet håller primärluftkanalerna rena och säkerställer därför både en optimal förbränning och en ren aska.
I rengöringsläge rör sig turbulatorerna upp och ner inuti de vertikalt
anordnade tubvärmeväxlarna. Detta förhindrar sotavlagringar som minskar effektiviteten och skyddar mot rökgasförluster.
Denna funktion ser också till att pannorna kan arbeta under exceptionellt långa perioder utan service eller manuell rengöring.
Alla nödvändiga delar i pannan rengörs automatiskt.
Styrningen är genomtänkt och användarvänlig. Alla inställningar och skanningar av systemdata kan görasmed bara några få steg med hjälp av en tydlig pekskärm.

Anläggningen kan enkelt kontrolleras och fjärrstyras från valfri plats med hjälp av GUNTAMATICS fjärrstyrningsapp som finns som tillval (GSM-modul eller internetanslutning krävs).

Den specialutvecklade och kostnadsfria programvaran för PC-visualisering gör det möjligt för avancerade systemoperatörer att göra alla inställningar av grundläggande parametrar, övervaka systemet och kvittera larm vid behov via sin dator.
Bränslet förgasas med en reglerad tillförsel av primärluft under ideala temperaturförhållanden för eldhärden. Mängden förbränningsluft och bränsle regleras automatiskt med hjälp av en Lambdasond, så att systemet uppnår en optimal effektivitetsnivå.
De frigjorda förbränningsgaserna omvandlas till ren termisk energi genom att de blandas med sekundärluft i en stor roterande förbränningszon vid
en temperatur av cirka 1300°C. Den väl beprövade kupoldesignen möjliggör en perfekt förbränning med en verkningsgrad <94%.
Guntamatic finns idag på 120 platser i 17 olika länder i Europa. De är en av våra ledande företag inom tillverkning och försäljning av pannor för biobränslen. Man har utvecklat pannor sedan 1963 och lyckats i sin ambition att med ett unikt helhetstänk kombinera högsta driftsäkerhet med effektivitet och exceptionell användarvänlighet. Kort sagt: man tillverkar riktigt riktigt bra pannor.
Uppskattad försäljningshistorik

Exempel på sålda produkter:

Powerchip sedan 2006 -> 34 000 flispannor
Biostar sedan 2000 -> 63 000 pelletspannor
Biocom sedan 2006 -> 31 000 pannor
BMK sedan 2004 -> 32 000 vedpannor

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram