Fliseldning Veto energi
Meny

Pelletsanläggningar

Pellets är ett bränsle som tillverkas av olika material, men i Sverige använder vi mest träpellets. Både förbränningen och askmängden skiljer sig mycket mellan dem olika pellets-sorterna, men här talar vi om träpellets som bränsle.

Det som är utmärkande för pellets, jämfört med andra biobränslen, är den höga energihalten i förhållande till volym. Den har dessutom en mycket låg vattenhalt och ger väldigt lite aska. Pellets är med andra ord ett mycket tacksamt bränsle att hantera och den går att köpa på de flesta orter.
Värmeanläggningar som producerar värme av pellets finns med olika lösningar. Vissa modeller är kompletta enheter med både inmatning, brännare, styrning och panna inbyggt i samma enhet medan andra lösningar har separata delar för dessa. Många pelletsanläggningar är enbart byggda för pelletseldning – andra s.k. multibrännare klarar av både pellets, flis och andra bränslen.

De mindre pelletsbrännarna har oftast en liten bränsleförråd som kan antingen fyllas på manuellt eller med en yttre skruv eller vacuumsystem. Större anläggningar byggs oftast med större förråd som fylls direkt från en pelletsbil genom s.k. ”bulkanslutning”.
För mindre värmebehov har vi helautomatiska pelletsanläggningar som bygger på ”all inclusive”-principen. Dem är anläggningar med ett integrerad pelletsförråd. Till dessa går det även att koppla större yttre förråd med påfyllningsautomatik. Sedan har vi även rena pelletsbrännare för dig som har redan en panna och eventuellt även en mataranordning. Vi tillhandahåller även olika transportsystem för pellets för dig som vill automatisera din befintliga anläggning.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram