Beskrivning:

VETO cont L och D – en värmecentral med effekt upp till 2000 kW. Lämpar sig för alla som behöver en säker värmekälla för större industrier, växthus, handelsträdgårdar, jordbruk, slott, värmeleverantörer och andra med stora värmebehov.

Den kan ge dig den flexibilitet som du inte har när du bygger pannrummet själv – du kan enkelt flytta din värmekälla till ett nytt ställe eller sälja den och få en stor del pengar av pengarna tillbaka.

Effekt: upp till 2000 kW

 • Modell VETO Cont L upp till 700 kW (värmepannan kan fås med effekter på: 300, 400, 500 eller 700 kW)
 • Modell VETO Cont D (dubbel, 2 byggnader) upp till 2000 kW (värmepannan kan fås med effekter på: 300+500, 990, 700+700, 990+990 kW)

Bränsle: INDUSTRIFLIS och alla slags biobränslen i fraktioner upp till 75 mm som: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m.

Byggnaden

 • Modell VETO Cont L – Yttermått (B:L:H)  4,5x 10,5 x 4,5 m;
 • Modell VETO Cont D (2 byggnader) Yttermått (B:L:H) 2 ggr  4,5x 10,5 x 4,5 m;
 • Taket lyfts med hjälp av hydraulik.
 • Pannrummets tak och väggar är brandklassade enligt EI60. Byggnaden får placeras nära andra byggnader.
 • Värmecentralen är uppbyggd på en stabil bottenram vilket innebär att den kan flyttas i ett stycke. Pannrummet placeras på en gemensam bottenplatta.

Förrådsdelen: 

 • Modell VETO Cont L 40 m³ integrerad i byggnaden med pannrumsdelen
 • Modell VETO Cont D80-120 m³ separat byggnad

Inmatningssystem: Fjäderomrörare eller skrapmatning med slussmatare.

Värmepanna: Veto stokerpannna 500, 700 300+500, 990, 700+700, 990+990 kW. Läs mer om VETO flispanna här.

I standard paket ingår:

 • Värmecentral med komplett inmatningssystem och brännare (brännaren har som standard rörligt roster och vattenkylning).
 • Panndelen med färdigmonterad VVS och el.
 • Förrådsdelen med fjäderomrörare (2 st för modell D-dubbel) eller skrapmatning (modell D-dubbel).
 • Veto värmepanna (eller 2 pannor för modell D-dubbel).
 • XL-skåp styrcentral.
 • Automatisk tryckluftssotning.
 • Askurmatning (även under konvektion).
 • Askbehållare 800 l.
 • Säkerhetsutrustning.
 • Rökgascyklon med skorsten.
 • Fjärrstyrning med Tosibox;
 • GSM-larm;

Extrautrustning: oljepanna, energimätning.

Tillbaka till Veto värmecentraler