Fliseldning Veto energi
Meny

Skorstenar

Hur väljer man rätt skorsten? Det beror på stor del vilken anläggning man har och hur omgivningarna ser ut.

Det finns mycket man bör tänka på innan man köper en skorsten. Här kommer några saker man kan ha nytta av.

Välj rätt

1. Fråga din lokala sotare vad han anser om hur man skall sota skorstenen, var sotningsluckor skall sitta och om han vill sota nerifrån eller uppifrån. Och vilken höjd han rekommenderar med tanke på omkringliggande byggnader.

2. Kontakta kommunen för att få veta om det finns krav på rening av rökgaser, ibland kan kommuner kräva rening med hjälp av så kallade cykloner, särskilt om det är inom tätbebyggt område, men detta varierar från kommun till kommun.

3. Kontakta oss för att få veta rekommenderad diameter och höjd på skorstenen. Där spelar det också in om man har en rökgasfläkt eller inte.

Vi har främst tre olika modeller att välja på. Två av dem är modulskorstenar den tredje är en stålskorsten.

Fristående stålskorstenar

Stålskorstenen levereras med vindavvisande spiraler och med lejdare, den används främst till större anläggningar när man behöver större skorstenar, eller när man tvingas att ha en hög skorsten. Den monteras med ett skorstensarrangemang som man gjuter fast på plats.

Modul stålskorstenar

Modul stålskorstenar säljs mest av alla skorstenar, mest beroende på att det är en bra produkt den är lätt att arbeta med och att priset är mycket rimligt.

Den finns i flera färger, vanligast är rostfritt och svart.

Man kan välja hur isolerad den skall vara, 30 mm eller 60 mm. 60 mm kallas helisolerad och det är den vi säljer mest utav. Man kan också välja att ha en utanpåliggande skorsten eller en skorsten som står inomhus där man har olika takgenomförningar beroende på innertak och yttertak och vilken vinkel yttertaket är.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram