Kadaverhantering

Kadavärhantering_1

Kadaverhantering är ofrånkomlig del i processen för många uppfödare och producenter. 

En kostsam historia som också medför risken att få in smitta på gården. Vilket i sin tur skulle medföra ännu fler kostnader och mycket onödigt arbete.
Hanteringen av döda djur drabbar många som håller kor, hästar, grisar, höns, kycklingar, fiskar mm. Även veterinärer och slakterier kan ha behov av en fungerande kadaverhantering. Idag sker också kremering av husdjur.

Egen kadaverhantering

Många föredrar en egen kadaverhantering. Våra kadaverbrännare är konstruerade så att man enkelt och hygieniskt kan förbränna kadaver eller kadaverrester till ett rimligt pris på sin egen gård. Och egen hantering betyder minimerad smittorisk.

Alla kadaverbrännare är godkända enligt EU-normer och svensk lagstiftning.

Man väljer storlek på kadaverbrännaren beroende på vilken mängd kadaver som skall destrueras men även för vilken slags kadaver som ska tas om hand. Höns och fisk eller kor och grisar kan behöva olika slags brännare. Det finns även olika brännmetoder att välja mellan, tex. olja, gas och biobränsle.

Kadaverskruv

Biobränslen är miljövänliga och effektiva. Vi kan erbjuda en kadaverskruv som matar in kadaver för destruktion i en befintlig biobränslepanna. Det är en lösning som tilltalar allt fler, några av fördelarna med detta är:

  • Helt miljövänlig förbränning med miljösmart, fossilfria och koldioxidneutrala bränslen.
  • Kombineras med uppvärmning med samma fördelar
  • Istället för driftkostnad blir det energiproduktion av kadaver

Våra produkter

Kadaverbrännare
Kadaverskruv