Fliseldning Veto energi
Meny

Kadaverhantering

Kadaverhantering är ofrånkomlig del för många uppfödare och producenter.

Det kan dessutom vara en kostsam historia som också medför den obehagliga risken att få in smitta på gården. Vilket i sin tur skulle medföra ännu fler kostnader och mycket onödigt arbete.
Hanteringen av döda djur drabbar många som håller kor, hästar, grisar, höns, kycklingar, fiskar mm. Även veterinärer och slakterier kan ha behov av en fungerande kadaverhantering. Idag sker också kremering av husdjur.

Egen kadaverhantering

Många föredrar en egen kadaverhantering. Genom eldning med miljövänliga biobränslen kan vi erbjuda en effektiv kadaverskruv som matar in kadaver för destruktion i en befintlig biobränslepanna. En enkel och hygienisk lösning att förbränna kadaver eller kadaverrester till ett rimligt pris på sin egen gård. Och egen hantering betyder minimerad smittorisk.

Kadaverskruv

Vi kan erbjuda en kadaverskruv som matar in kadaver för destruktion i en befintlig biobränslepanna. Det är en lösning som tilltalar allt fler, några av fördelarna med detta är:

- Helt miljövänlig förbränning med miljösmart, fossilfria och koldioxidneutrala bränslen.
- Kombineras med uppvärmning med samma fördelar
- Istället för driftkostnad blir det energiproduktion av kadaver

Våra produkter

Kadaverskruv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram