Kadaverhantering

Kadavärhantering_1

Kadaverhantering är ett problem för, alla djuruppfödare med kor, hästar, grisar, höns, kycklingar och fiskar mm. Men även veterinärer och slakterier har behov av en fungerande kadaverhantering. Idag sker också kremering av husdjur.

En sak som många undrar över är kostnaden men även hanteringen och smittorisken gör att många föredrar en egen kadaverhantering.

Våra kadaverbrännare är konstruerade på ett sådant sätt att man kan enkelt och hygieniskt bränna kadaver eller kadaverrester för ett rimligt pris på sin egen gård.

Alla kadaverbrännare är godkända enligt EU-normer och svensk lagstiftning.

Det finns olika storlekar för olika mängd kadaver som skall destrueras också för olika sorters kadaver som kor, höns och fisk. Det finns även olika brännmetoder att välja på, tex. olja, gas och biobränsle.

Kadaverskruv

Kadaverskruv som matar in kadaver för destruktion i befintlig biobränslepanna är en lösning som tilltalar fler o fler. Några av fördelarna med detta är:

  • Helt miljövänlig förbränning med miljösmart, fossilfria och koldioxidneutrala bränslen.
  • Kombineras med uppvärmning med samma fördelar
  • Istället för driftkostnad blir det energiproduktion av kadaver

Våra produkter

Kadaverbrännare
Kadaverskruv