Fliseldning Veto energi
Meny

Pelletsbrännare

Vad är en pelletsbrännare?

Pelletsbrännare är en brännare optimerad för effektiv förbränning av pellets.

De kan installeras i alla typer av pannor: olja, ånga, fast bränsle och i vissa gaspannor. Att pelletsuppvärmningen är attraktiv innebär att de installeras överallt: i enfamiljshus, hyreshus, i värmeanläggningar, skolor, hotell, industrier, garage, gårdar och jordbruk.

I de flesta fall består en pelletsbrännare av en brännarenhet, ett inmatningssystem, en styrenhet och en bränslebehållare.

Hög effekt och låga värmekostnader

Pelletsuppvärmning är ett relativt ungt uppvärmningssätt och har funnits på marknaden sedan 90-talet. Dagens pelletsbrännare ligger i topp både vad gäller utrustning, säkerhet och effektivitet och är en smidig och miljövänlig form av uppvärmning. Pelletseldning är således en allt populärare lösning som både sparar värmekostnader och minskar CO₂.

Exempel på pelletsanläggning:

Pelletsbrännare PellasX, monterad, komplett system,
Vi erbjuder pelletsbrännare från PellasX som kan installeras till alla typer av pannor för gas, olja eller fasta bränslen.

Pelletuppvärmning är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig. Allt fler företag och privatpersoner installerar en pelletsbrännare till sin villa, sitt hyreshus, garage, jordbruk, industrilokal, hotell, skola eller gård.

PellasX pelletsbrännare är utrustade med senaste teknik för enkel användning, automatisk drift med möjlighet till god övervakning och effektiva säkerhetssystem. Den höga verkningsgraden och effektiva förbränningen sparar värmekostnader och minskar CO₂.

Pelletsbrännare med tillbehör

Pelletsbrännaren består av en brännare, galvaniserad matare och styrenhet som styr driften i värmesystemet. Man kan dessutom köpa till en pelletstank, (finns i fyra storlekar), trådlösa rumstermostater och moduler som möjliggör fjärrstyrning av pannans drift via internet.

Enkel installation

Brännarnas har en stor fördel i att de kan installeras i de flesta olika sorters pannor, vilket gör att du kan modernisera din uppvärmning enkelt och ekonomiskt och få snabb avkastning på investeringen. Dessutom kräver installationen i de flesta fall inga speciella tillstånd vid modernisering av pannor.

Säkerhet

I PellasX pelletsbrännare finns flera smarta tekniska lösningar för att göra brännaren driftsäker och förhindra s.k. bakbrand;

- Överförbränningssystem med bakbrandsskydd
- Hybrid Drive System
- STB-sensorn stänger av strömmen till den externa mataren (stänger av bränsletillförseln) när pannan överhettas (tillvalsutrusrning)
- Nya X-Plug utrustad med explosionssäkra uttag och pluggar
- Polyuretanrör som förbinder brännaren och mataren som smälter när glöden vandrar bakåt och ser till att bränsle inte matas in i brännaren.

Grön energi

Inget svavel, klor eller kvicksilver avges i pellets förbränningsprocess. Mängden CO₂ som släpps ut i atmosfären är lika med mängden gas som absorberas av växterna under deras tillväxtprocess. Tack vare detta är pellets det mest ekologiska och miljövänliga bränslet. Enligt PN-EN 15270: 2008 uppfyller samtliga PellasX-brännare kraven i utsläppsklass 5.
Vi erbjuder även stokerbrännare / pelletsbrännare VETO från det väletablerade företaget Veljekset Ala-Talkkari Oy som har över 60 års erfarenhet i värmebranschen. En Veto-brännare är även lämplig för eldning med pellets och fördelen med dem är att de också kan eldas med andra slags biobränslen t ex spån, flis, torv osv.
De flesta Veto stokerbrännare (Vetomat, Flisomat, Veto 6, Veto 8, fjäderomrörare med färdigt bränsleförråd) är utrustade med en inmatningsanordning med kraftig skruv, växel och motor; styrenhet och färdig behållare upp till 23 m3.

I fall man har behov av brännare med större förråd man kan väja att installera en fjäderomrörare med platsbyggd förråd med möjlighet att lagra upp till 100 m3 biobränsle.

Mer detaljer hittar du under respektive produkt Vetomat, Flisomat, Veto 6, Veto 8 och Fjäderomrörare.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram