Fliseldning Veto energi
Meny

Spannmålstorkning

Eldning med spannmål, spannmålstorkning

Spannmålstorkning

Många spannmålsodlare vill kunna lagra sin spannmål för att sälja det senare på året. För att förvara spannmålen måste den först torkas. Den bör torkas till en fukthalt på 14 % eller mindre. Man kan även använda olika konserverings- eller nedkylningsmetoder för att torka den men de metoderna kommer vi inte ta upp här.

Grundprincip

Spannmålstorkningens grundprincip är att vattnet i spannmålen avlägsnas med hjälp av genomströmmande luft. Men att torka spannmålet kräver en hel del energi. För att avdunsta ett kilo vatten krävs ca 2 500 kJ energi (=förångningsenergi). Om spannmålens vattenhalt torkas från 25 % till 14 % vatten ska 147 kg vatten per ton bort. Hur gör man då detta?

Det finns kallufttorkar och varmlufttorkar.

Kallufttorkarna kräver mindre energi men tar längre tid. Principen är att låta omgivningsluften ta upp fukten. Så för att få ner vattenhalten till ungefär 14 procent behöver man en relativ luftfuktighet på 65 procent eller lägre. Det tar ofta flera dagar – även om man lägger spannmålen på ett luftgolv där luften kan blåsa igenom.

Varmlufttorkning har samma princip som kallufttorkningen, men som namnet avslöjar så tillsätter man en högre värme i tilluften som ska torka spannmålet. Högre temperatur ger förstås en lägre relativ fuktighet och vattnet i spannmålen kan avlägsnas snabbare.

Man brukar räkna med att det går åt 5–8 MJ/kg borttorkat vatten. Generellt räknar man med att det går åt 0,15 liter olja per kg borttorkat vatten vid torkning av spannmål. Eller 22 liter/ton. Om man kan ersätta den oljan med biovärme, som kostar betydligt mindre per kWh, finns mycket pengar att spara.

När spannmålen är färdigtorkad ska den kylas ner till en temperatur som ligger högst 5°C över utomhustemperaturen innan den flyttas från torken till lagring (Jonsson, 2006).

Tips för varmluftstorkning:

Att rensa spannmålet för torkningen ger ett bättre luftflöde och dessutom mindre mängd spannmål att torka. En väl sotad och rengjord panna ger en högre effekt och verkningsgrad. Se till att varmluftskanalen är välisolerad. Vid torkning av spannmål, kanske främst foderspannmål bör man sträva efter en högre torkluftstemperaturen som ökar effektivitet såväl som kapacitet. Förvärm med solfångare. För en miljövänligare och mer kostnadsekonomisk torkning är det bäst att ersätta olja med biobränsle vid torkningen.
Torkanläggningar för spannmål – läs mer här
Se en film om hur en konvertering till torkning med biobränsle kan gå till.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram