Fliseldning Veto energi
Meny

Stöd till klimatinvesteringar Klimatklivet

Stöd till företag som gör klimatinvesteringar – t.ex. konvertering från olja till biobränslen.

Nedanstående text är hämtad från Naturvårdsverkets hemsida.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Ansökningar

Klimatklivet har haft tre ansökningsperioder under 2022. Man planerar för nya ansökningsperioder.
För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,7 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Pengarna kommer till största del från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Klimatklivet har möjlighet att ge stöd till och med 2026. Åtgärder ska vara genomförda senast 30 april 2026.

På Naturvårdsverket hemsida kan du läsa mer om vem som kan få bidrag och för vad och hur du ansöker. Klimatklivet har också en sida på Twitter där ny information läggs ut frekvent.

Om stödet

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Information om resultaten från Klimatklivet finns på våra resultatsidor.

Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet – stöd till företag som gör investeringar som minskar utsläppen.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet.

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

- fasa ut fossil energi – dvs konvertera från olja till biobränslen.
- ta tillvara restvärme

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram