Stöd till företag som gör klimatinvesteringar – t.ex. konverterar från olja till biobränslen.

Nedanstående text är hämtad från Naturvårdsverkets hemsida.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Ansökningar

I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd i Klimatklivet och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor.

På Naturvårdsverket hemsida kan du läsa mer om vem som kan få bidrag och för vad och hur du ansöker. Klimatklivet har också en sida på Twitter där ny information läggs ut frekvent. 

Ansökningsomgångar 2020

En ansökningsomgång har avslutats som pågick från den 10 februari till den 10 mars.
Det kommer att öppnas för ansökan 2020 under ytterligare två ansökningsomgångar:

  • 5 maj kl 9.00 – 28 maj kl 17.00.
  • 31 augusti kl 9.00 – 24 september kl 17.00.

Om stödet

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Information om resultaten från Klimatklivet finns på våra resultatsidor. 

Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet – stöd till företag som gör investeringar som minskar utsläppen.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi – dvs konvertera från olja till biobränslen.
  • ta tillvara restvärme

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.