Stöd till företag som gör klimatinvesteringar – t.ex. konverterar från olja till biobränslen.

Ansökningar

Ansökan till Klimatklivet är stängd. Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. I vårbudgeten föreslår regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för miljöarbetet. En är 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet. Om riksdagen beslutar i enlighet med vårbudgeten i juni så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015–2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Om stödet

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Information om resultaten från Klimatklivet finns på våra resultatsidor. 

Naturvårdverket satsar på Klimatklivet – stöd till företag som gör investeringar som minskar utsläppen.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi – dvs konvertera från olja till biobränslen.
  • ta tillvara restvärme

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.