Fliseldning Veto energi
Meny

Ordlista

A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; X; Y; Z; Å; Ä; Ö

Aerotemper

"Aero" kommer från grekiskan och betyder luft. "Temp" kommer också från grekiskans ord för värme. En aerotemper ger alltså luftvärme och är en värmefläkt som blåser ut varm luft. Man ansluter aerotempern till det centrala värmesystemet och kan sedan värma större utrymmen som produktionshallar, lagerlokaler, butiker, garage, verkstäder, växthus, varuhus etc. Även en större lokal värms upp snabbt och smidigt genom att aerotempern uppnår en hög temperatur och via fläkten blåser den varma luften in i rummet via justerbara spjäll.

Aggressivt vatten

Man brukar kalla vatten med hög kolsyrehalt/koldioxid för aggressivt. Det beror på att ph-värdet är lågt (surt). Aggressivt / surt vatten är vanligast i marker där berg och jord saknar eller har låga halter av kalk.
Aggressivt vatten i kopparrör orsakar korrosion (kolsyran har negativt laddade joner och kopparen har positivt laddade joner). Det orsakar i sin tur högre metallhalter i vattnet, beläggningar och ökat slitage.

Askurmatning

Askurmatning - eller askutmatning - är en anordning som man kopplar till pannan för att mata ut det sot som bildas i den av förbränningen. 
För att underlätta uraskning och underhåll av pannan kan man installera automatisk uraskning (utaskning). En askskruv är en skruv som effektivt matar ut askan ur pannan till en askbehållare. Askskruven drivs av tillhörande motor och snäckväxel.

Entreprenad

Enligt ett känt uppslagsverk på nätet är entreprenad "ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid."En entreprenör är en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel en byggentreprenad, eller som i vårt fall en komplett värmeanläggning. I praktiken innebär det att vi som entreprenör och du som kund tar reda på vilka behov och önskemål som finns. Vi beräknar energibehov, systemlösningar och omfattning av entreprenaden. Sen ordnar vi med alla produkter och tjänster som entreprenaden omfattar och ser till att jobbet blir gjort och att allt fungerar som det ska.

EPP-hölje

Själva höljet på våra Reventon aerotemprar är tillverkat av expanderad polypropylen (EPP). Det är ett smart material med låg vikt och hög kemisk och fysikalisk motståndskraft. Materialet har utmärkta ljud och värmeisolerande egenskaper. Dessutom är materialet miljövänligt och 100% återvinningsbart.

Extrudering

Extrudering kallas också strängsprutning. Tekniken används för att tillverka föremål med en profil som har ett genomgående tvärsnitt. Man skapar en form (eller matris) som materialet pressas igenom. Tekniken kan användas på en mängd olika material bl a plast och metall. för många olika slags produkter. göras i ett antal olika material, bland annat plast och metall.

Flis P31S

Det finns en standard för flis som kallas P31S. Standarden innebär att de största bitarna bränsle får vara maximalt  15 cm långa med ett tvärsnitt på 40 mm. Dessutom ska 60% av flisens fraktionsbitar hålla 3-31 mm. Den flis som kallas P31S (tidigare kallat G50) är inte samma sak som industriflis.

Flis / Industriflis

Industriflis är grövre flis som har upp till 75 mm stora fraktionsbitar. Det krävs ett kraftigare inmatningssystem och starkare motor och snäckväxel i värmesystemet för att kunna mata fram och elda med industriflis. Följ länkarna för att läsa mer om flisbrännare och värmecentraler som klarar av att eldas med industriflis. Industriflis ska dock inte förväxlas med den flis som kallas P31S (tidigare kallat G50). Det är dock inte korrekt. P31S är inte industriflis. Vilken storlek P31S får ha kan du läsa under rubriken P31S flis.

Fläktluftvärmare

Kärt barn har många namn - fläktluftvärmare är ett annat ord för aerotemper. En fläkt som kopplas till det vattenburna värmesystemet och blåser ut varm luft. En effektiv uppvärmning av så skilda lokaler som växthus, stallar och flyghangarer. En stor faktor för hur mycket effekt man får ut av sin fläkt är hur hög in- och utloppstemperatur man har. Exempelvis kan man säga att för en aerotemper modell HC20 som kan ge 23,1 kW med en in-och utloppstemperatur på 120/90 grader, med samma förutsättningar bara ger 3,55 kW med en in- och utloppstemperatur på 50/30 grader.* *Beräknat på en temperatur i lokalen på 15 grader. 

Modulpanna

En modulpanna är som namnet avslöjar en panna som kan levereras i moduler. En modul är ett komplett värmesystem som kan kopplas ihop med en eller flera andra moduler. Fördelen är att du smidigt kan sätta ihop flera pannor för att få en högre total effekt. Men du kan också välja att ha bara en eller två pannor i drift samtidigt om värmebehovet inte är så stort. En annan fördel är den ökade driftsäkerheten tack vare att övriga moduler fortsätter att fungera även om en modul skulle stänga ner.  Även om det totala energibehovet är stort så blir värmeanläggningen ändå smidig och lättinstallerad eftersom varje modul kan flyttas med hjälp av en vanlig palltruck. I vårt sortiment har vi modulpannor för flis och/eller pellets av märket Guntamatic. Du kan läsa mer om dem här

Spannmål

Spannmål är tröskad säd. Vi odlar mycket spannmål i Sverige - faktiskt mer än vi behöver, vilket gör att vi kan sälja spannmål till andra länder. De spannmålsslag som odlas i Sverige är främst korn, havre, vete, råg och rågvete. De blir till bland annat mjöl, energi och foder till. Råg och vete är framför allt avsedda för livsmedel till människor, medan korn, havre och rågvete i första han är avsedda som foder till djur. Var kommer ordet spannmål ifrån? Idag tänker vi på ordet spannmål som säd. Det är ett gammalt ord som kommer från orden spann och mål.  En spann var ett mått som förr i tiden användes för torra varor, t ex säd. Den andra delen av ordet, -mål eller -male, eller fornsvenska mali, betecknade en avgift. Måtten, eller spannen var antagligen en ganska lagom stor mängd säd som man tog med sig till torget eller grannen och sålde, så ganska snart kom ordet spannmål att användas i betydelsen ’säd’. Heter det spannmålen eller spannmålet? Man kan säga både och. Det beror på vilket av de sammansatta orden man böjer – det heter ju spannen, således spannmålen, men målet och därmed spannmålet.

Spannmålstorkning

Spannmål behöver torkas för att kunna lagras. Med hjälp av värmeenergi förångas vattnet från från själva kornet. Energin kan komma antingen från värmen i utomhusluften, kalluftstorkar, eller från en torkugn / torkanläggning, varmluftstorkar. Energin för att torka spannmål kommer traditionellt från olja, men det går precis lika bra att använda biobränsle. Vilket också är både miljövänligt och betydligt mer kostnadseffektivt. Vår värmecentral VETO Grain är speciellt framtagen för spannmålstorkar och andra torkar. Du kan även se en film från ett jordbruk som konverterat till spannmålstorkning med en VETO värmecentral. Läs mer om spannmålstorkning här. 

Stoker

En stoker är ett äldre namn för brännare. Man har en panna och till pannan har man en brännare. Brännarens brännhuvud dockas in i pannans uttag och brännaren fylls med det bränsle som den är ämnad för, t ex flis.

Värmecentral

En värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning, en byggnad (ett hus) som inrymmer en komplett värmeutrustning. Den är brandsäker och kan placeras nära andra byggnader. Den kan anpassas i färger och utförande så att den passar in i din omgivning och för dina värmebehov. Den är också flyttbar och har ett högt andrahandsvärde vid en eventuell försäljning eller uppgradering. Pannrumsdelen är oftast komplett och inkopplingsklar med flispanna, styrning och all VVS och el. Förrådsdelen har ett förinstallerat inmatningssystem med fjäderomrörare eller skrapmatning. Man placerar värmecentralen på en på plats gjuten platta. I plattan förbereder man även för kulvert, vatten och el som sedan behöver sedan kopplas in i centralen. Läs mer här Till toppen av sidan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram