A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Aerotemper

“Aero” kommer från grekiskan och betyder luft. “Temp” kommer också från grekiskans ord för värme. En aerotemper är alltså en värmefläkt – en fläkt som blåser varm luft. Man ansluter aerotempern till det centrala värmesystemet och kan sedan värma större utrymmen som produktionshallar, lagerlokaler, butiker, garage, verkstäder, växthus, varuhus etc. Även en större lokal värms upp snabbt och smidigt genom att aerotempern uppnår en hög temperatur och via fläkten blåser den varma luften in i rummet via justerbara spjäll.

Aggressivt vatten

Man brukar kalla vatten med hög kolsyrehalt/koldioxid för aggressivt. Det beror på att ph-värdet är lågt (surt). Aggressivt / surt vatten är vanligast i marker där berg och jord saknar eller har låga halter av kalk.

Aggressivt vatten i kopparrör orsakar korrosion (kolsyran har negativt laddade joner och kopparen har positivt laddade joner). Det orsakar i sin tur högre metallhalter i vattnet, beläggningar och ökat slitage.

Askurmatning

Askurmatning – eller askutmatning – är en anordning som man kopplar till pannan för att mata ut det sot som bildas i den av förbränningen. 
För att underlätta uraskning och underhåll av pannan kan man installera automatisk uraskning (utaskning).
En askskruv är en skruv som effektivt matar ut askan ur pannan till en askbehållare. Askskruven drivs av tillhörande motor och snäckväxel.

Entreprenad

Enligt ett känt uppslagsverk på nätet är entreprenad “ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.”En entreprenör är en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel en byggentreprenad, eller som i vårt fall en komplett värmeanläggning.

I praktiken innebär det att vi som entreprenör och du som kund tar reda på vilka behov och önskemål som finns.
Vi beräknar energibehov, systemlösningar och omfattning av entreprenaden. Sen ordnar vi med alla produkter och tjänster som entreprenaden omfattar och ser till att jobbet blir gjort och att allt fungerar som det ska.

Extrudering

Extrudering kallas också strängsprutning. Tekniken används för att tillverka föremål med en profil som har ett genomgående tvärsnitt.
Man skapar en form (eller matris) som materialet pressas igenom. Tekniken kan användas på en mängd olika material bl a plast och metall. för många olika slags produkter. göras i ett antal olika material, bland annat plast och metall.

Industriflis

Industriflis är grövre flis som har upp till 75 mm stora fraktionsbitar. Det krävs ett kraftigare inmatningssystem och starkare motor och snäckväxel i värmesystemet för att kunna mata fram och elda med industriflis. Följ länkarna för att läsa mer om flisbrännare och värmecentraler som klarar av att eldas med industriflis.
Industriflis ska dock inte förväxlas med den flis som kallas P31S (tidigare kallat G50). Det är dock inte korrekt. P31S är inte industriflis. Vilken storlek P31S får ha kan du läsa under rubriken P31S flis.

P31S Flis

Det finns en standard för flis som kallas P31S. Standarden innebär att de största bitarna bränsle får vara maximalt  15 cm långa med ett tvärsnitt på 40 mm. Dessutom ska 60% av flisens fraktionsbitar hålla 3-31 mm. Den flis som kallas P31S (tidigare kallat G50) är inte samma sak som industriflis.

Stoker

En stoker är ett äldre namn för brännare. Man har en panna och till pannan har man en brännare. Brännarens brännhuvud dockas in i pannans uttag och brännaren fylls med det bränsle som den är ämnad för, t ex flis.

Värmecentral

En värmecentral är en nyckelfärdig helhetslösning, en byggnad (ett hus) som inrymmer en komplett värmeutrustning. Den är brandsäker och kan placeras nära andra byggnader. Den kan anpassas i färger och utförande så att den passar in i din omgivning och för dina värmebehov. Den är också flyttbar och har ett högt andrahandsvärde vid en eventuell försäljning eller uppgradering.

Pannrumsdelen är oftast komplett och inkopplingsklar med flispanna, styrning och all VVS och el. Förrådsdelen har ett förinstallerat inmatningssystem med fjäderomrörare eller skrapmatning.

Man placerar värmecentralen på en på plats gjuten platta. I plattan förbereder man även för kulvert, vatten och el som sedan behöver sedan kopplas in i centralen. Läs mer här