Effekt: 30 – 990 kW (brännare kan fås med effekter på: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 240 kW, 360 kW, 480 kW, 640 kW, 990 kW)

Bränsle: industri flis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Bränslebehållare: platsbyggd bränsleförråd B:2500-5000 mm x L:2500-5000 mm (upp till 100m³)

Matarskruv: Ø 125 mm, Ø 160 mm eller Ø 200 mm kan beställas i olika längd.

I paket ingår: inmatning med fjäderomröraren (omrörartallrik med kraftiga fjädrar), 2 matarskruvar, sluss med cellmatning, kraftiga växlar och elmotorer; brännhuvud med förbränningsfläkt (brännhuvud 160-990 kW är alltid med vattenkylning och rorligt roster); tryckvattensprinkler; vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral (AT-log 2 eller VETO Comfort med lambda styrning)

Säkerhetssystem: brandskydd (med 4 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhetningsskydd för pannvatten

Extrautrustning: tändautomatik; rörligt roster;

Flexibilitet och valfrihet:

  • utnjyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO stokerpanna,
  • du bygger förrådet själv enligt sitt eget volymbehov (upp till 100 m3),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadssilo.

Beskrivning:

VETO Fjäderomrörare är en robust flisbrännare för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter, en lantgård, industrihall, växthus eller annan fastighet och tillverkas i effekterna 30-990 kW.

När Veto-fjäderomröraren är i drift förflyttar fjädrarna bränsle från silon till matarskruven. Bränslet ramlar ner genom slussmataren till brännhuvudets matarskruv, som matar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet.

Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

RESERVDELAR VETO Fjäderomrörare

Broschyr Fjäderomrörare