Effekt: 10 – 120 kW (brännare finns i effekter: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW)

Bränsle: industriflis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Bränslebehållare: standard 8 m³ (upp till 11 m³)

Matarskruv: Ø 125 mm, kan beställas i olika längd upp till 5 m.

I paket ingår: bränslebehållare 8 m³ med omrörartallrik med fjädrar, matarskruv, kraftig växel och elmotor, brännhuvud med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler, vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral VETO Comfort, Veto Greenline XS (ej förberedd för rörligt roster), Veto Greenline S (med lamdastyrning, förberedd för rörligt roster).

Säkerhetssystem: brandskydd (med fyra (4) av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten.

Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 3 m³

Flexibilitet och valfrihet:

  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa ett påbyggnadsdel.

Beskrivning:

VETO 8 är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter.

När brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet.

Styrcentralen reglerar eldningen som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

Mer information:

Komplett reservdelslista på tankbutiken.se

Samlingsbroschyr VETO 2020 sv-Veto 8 sid 15

 

Tillbaka till alla flisbrännare