VETO Flisomat är en flisbrännare (s.k. stokerbrännare) för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter.

Effekt: 10 – 120 kW (brännaren finns i effekter: 40 kW, 60 kW, 80 kW, 120 kW)

Bränsle: industriflis, flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 75 mm).

Bränslebehållare: standard 1 m³ (upp till 4 m³)

Matarskruv: Ø 125 mm, kan beställas i olika längd upp till 5 m.

I paket ingår: bränslebehållare 1 m³ med 2 omrörartallrikar, matarskruv, kraftig växel och elmotor, brännhuvud med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler, vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral (styrskåp) Veto Greenline XS eller Veto Greenline S (förberedd för rörliga roster) eller VETO Comfort.

Säkerhetssystem: brandskydd (med 4 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten

Extrautrustning: tändautomatik, rörligt roster, påbyggnadssilo 1 m³, 1,75 m³ eller 3 m³

Flexibilitet och valfrihet:

  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med bränslen som passar dig bäst,
  • vid behov kan du byta brännhuvudet till ett nytt med högre effekt, förlänga matarskruven eller utöka bränslebehållarens kapacitet genom att köpa en påbyggnadssilo.

Beskrivning:

Flisomat är en kraftfull brännare som funnits i många år på marknaden. Den gedigna kontruktionen gör att livslängden är lång och driftsäkerheten lång.

När flisomat-brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i en hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet.

Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

Mer information:

Komplett reservdelslista på tankbutiken.se 

Broschyr Flisomat flisbrännare

 

Tillbaka till alla flisbrännare