Effekt: 4 – 40 kW (brännare 40 kW)

Bränsle: flis (G50), spån, pellets, briketter, spannmål, bittorv m.m. (fraktionsstorlek under 50 mm).

Bränslesilo: 500 liter (med flyttbar övre del med låg påfyllningshöjd, som kan monteras på valfri sida av bränslebehållaren)

I paket ingår: bränslebehållare 500 l med: omrörartallrik, matarskruv, kraftig växel med elmotor, brännhuvud 40 kW med förbränningsfläkt, tryckvattensprinkler; vattendunk med bivaxsprinkler, styrcentral (Veto Greenline XS eller VETO Comfort).

Säkerhetssystem: brandskydd (med 3 av varandra oberoende säkerhetsanordningar), flamvakt, överhettningsskydd för pannvatten

Extrautrustning: tändautomatik

Flexibilitet och valfrihet:

  • nyttja din befintliga panna eller komplettera med VETO flispanna (stokerpanna),
  • elda med de bränslen som passar dig bäst.

Beskrivning:

Vetomat är en flisbrännare (stokerbrännare) för fasta bränslen och är lämplig för villor och mindre byggnader upp till ca 500 m2

När Vetomat-brännaren är i drift förflyttar matartallriken bränsle från bränslebehållaren till matarskruven. Matarskruven förflyttar bränslet till brännhuvudet, där det förbränns i hög temperatur med hjälp av luft som blåser in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda, som måste tömmas på aska regelbundet.

Styrcentralen styr elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

Mer information:

Komplett reservdelslista i tankbutiken.se

Broschyr Vetomat flisbrännare

 

Tillbaka till alla flisbrännare