Fliseldning Veto energi
Meny

Akvaterm AKVA Farm

Uppvärmning av dricksvatten för alla kor till 100% -­ helt utan kostnad!

Värmen som blir över i mjölkkylningsprocessen lagras i ackumulatortanken och dricksvattnet värms upp med hjälp av en inbyggd värmeväxlare
• Tanken är isolerad med 100 mm skarvfri polyuretan och täckt med hygienisk vitlackerad plåt
• Dricksvattnet till korna produceras med marknadens effektivaste inbyggda värmeväxlarslingor
• Du behöver endast tank och rörinstallation!

Mjölkkylningskompressorn alstrar mycket värme

• En normal ko producerar 34 liter mjölk dagligen och värmeöverskottet från kylningen kan värma upp över 70 liter dricksvatten till +17ºC.
En del av energin kan användas till att förvärma bruks-­eller tvättvatten.
• Räcker för uppvärmning av dricksvatten för alla kor till 100% -­ helt utan kostnad!
• Det förvärmda tvättvattnet kan hettas upp med valfri värmekälla

Principskiss

Tekniska data

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram