Akvaterm AKVA NERO

Akvaterm NERO-serien är utvecklad för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökraven.
Tack vare den förstklassiga fogfria polyuretanisoleringen och energieffektiv teknik har dessa ackumulatortankar en utmärkt isoleringsförmåga.

AKVA NERO har en mycket effektiv kamflänsad varmvattenslinga i koppar som löper längs hela tankens längd. Slingar har en dubbelt så stor värmeöverföringsyta som en vanlig varmvattenslinga och producerar stora mängder tappvarmvatten.

AKVA NERO är en idealisk ackumulatortank för värmesystem med olje- eller biobränslepanna. Tanken kan även förses med elpatron, vilket är praktiskt om något  problem skulle uppstå med den externa värmekällan.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 4st,  1 och 1/4″ (vanligtvis 2″på modeller över 4000 l)
 • Värmekrets, anslutning: 1st,  2″ (kan även används för elpatron)
 • Termometer/Termostat: 3st,  3/4″
 • Givarficka: 3st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 1 eller 2st, 2″(1 st upp till 750l, 2 st från 1000l)
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 2, diam 22mm (NS15 innergänga och NS20 yttergänga i övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″

AKVA NERO SOLAR är dessutom även försedd med solslinga för anslutning av solfångare.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 4st,  1 och 1/4″ (vanligtvis 2″på modeller över 4000 l)
 • Värmekrets, anslutning: 1st,  2″ (kan även används för elpatron)
 • Termometer/Termostat: 3st,  3/4″
 • Givarficka: 3st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 1 eller 2st, 2″(1 st upp till 750l, 2 st från 1000l)
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 2, diam 22mm (NS15 innergänga och NS20 yttergänga i övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Solslinga, anslutningar: 2, diam 18 mm (NS15 innergänga och NS20 yttergänga I nedre delen av ackumulatorn).
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″

Beställ direkt i webbutiken:

tankbutiken.se

Läs mer om Akvaterms ackumulatortankar:

Akva Solar

Akva Geo

Akva Solar

Akva Farm

Akva Pro

 

Tillbaka till Akvaterm ackumulatortankar