Akvaterm AKVA SOLAR

Tanken har två slingor för förvärmning och ”spetsvärmning” av tappvarmvatten samt en effektiv solslinga för anslutning till solfångare.

AKVA SOLAR tekniktank kan kopplas till panna, värmepump, solfångare – eller en kombination av dessa. Tanken kan även förses med elpatron, vilket är praktiskt om något problem skulle uppstå med den externa värmekällan.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 6st,  1 och 1/4″
 • Termometer/Termostat: 1st,  3/4″
 • Givarficka: 5st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 2 eller 3st,  2″ (2st för upp till 2000l och 3 st från 2500l)
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4, diam 22mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Solslinga, anslutningar: 2st, diam 18mm (I nedre delen av ackumulatorn).
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″

AKVA Solar har tre slingor. LK35 förvärmningsslinga för tappvarmvatten nertil och LK35 tappvarmvattenslinga upptil för att spetsa. I den nedre delen av tanken finns 6 m solslinga för 300 och 500l tankar, och 12 m för 750l tankar (eller större).

Som tillbehör finns bland annat elpatroner och isolering i löstagbara sektioner.

Tekniktanken AKVA SOLAR PLUS är utvecklad för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökraven. AKVA SOLAR PLUS kan användas tillsammans med alla slags värmekällor.

Tanken har två slingor för spetsning/förvärmning av tappvarmvatten och två solslingor för solfångare.

Tekniska specifikationer;
AKVA SOLAR PLUS – stående modell – kan kopplas till panna, värmepump, solfångare eller en kombination av dessa.

Anslutningar:

 • Värmekrets, anslutning: 6st,  1 och 1/4″
 • Termometer/Termostat: 1st,  3/4″
 • Givarficka: 6st, diam 10 mm
 • Elpatronanslutning: 2 eller 3st,  2″ (2st för upp till 2000l och 3 st från 2500l)
 • Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4st, diam 22mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Solslinga, anslutningar: 4st, diam 18mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
 • Avtappningsanslutning: 1st, 1″
 • Avluftningsanslutning: 1st, 1″

AKVA Solar har fyra slingor. LK35 förvärmningsslinga för tappvarmvatten nertil och LK35 tappvarmvattenslinga upptil för att spetsa. I den nedre delen av tanken finns 6 m solslinga för 300 och 500l tankar, och 12 m för 750l tankar (eller större). I den övre delen av tanken finns en 6m solslinga.

AKVA Solar Plus är dessutom utrustad med en SOLAR PLUS-ventil. Som tillbehör finns bland annat elpatroner och isolering i löstagbara sektioner.