Fliseldning Veto energi
Meny

Akvaterm AKVA SOLAR PLUS

Tanken har två slingor för förvärmning och ”spetsvärmning” av tappvarmvatten samt en effektiv solslinga för anslutning till solfångare.

AKVA SOLAR tekniktank kan kopplas till panna, värmepump, solfångare – eller en kombination av dessa. Tanken kan även förses med elpatron, vilket är praktiskt om något problem skulle uppstå med den externa värmekällan.

Tekniska data

Typisk lösning för AKVA solar ackumulatortank

Anslutningar:

Värmekrets, anslutning: 6st, 1 och 1/4″
Termometer/Termostat: 1st, 3/4″
Givarficka: 5st, diam 10 mm
Elpatronanslutning: 2 eller 3st, 2″ (2st för upp till 2000l och 3 st från 2500l)
Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4, diam 22mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
Solslinga, anslutningar: 2st, diam 18mm (I nedre delen av ackumulatorn).
Avtappningsanslutning: 1st, 1″
Avluftningsanslutning: 1st, 1″

AKVA Solar har tre slingor. LK35 förvärmningsslinga för tappvarmvatten nertil och LK35 tappvarmvattenslinga upptil för att spetsa. I den nedre delen av tanken finns 6 m solslinga för 300 och 500l tankar, och 12 m för 750l tankar (eller större).

Som tillbehör finns bland annat elpatroner och isolering i löstagbara sektioner.

Akvaterm Akva solar plus

Tekniktanken AKVA SOLAR PLUS är utvecklad för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökraven. AKVA SOLAR PLUS kan användas tillsammans med alla slags värmekällor.

Tanken har två slingor för spetsning/förvärmning av tappvarmvatten och två solslingor för solfångare.

Tekniska specifikationer;
AKVA SOLAR PLUS – stående modell – kan kopplas till panna, värmepump, solfångare eller en kombination av dessa.

Typisk lösning för AKVA solar plus ackumulatortank

Anslutningar:

Värmekrets, anslutning: 6st, 1 och 1/4″
Termometer/Termostat: 1st, 3/4″
Givarficka: 6st, diam 10 mm
Elpatronanslutning: 2 eller 3st, 2″ (2st för upp till 2000l och 3 st från 2500l)
Tappvarmvattenslinga, anslutningar: 4st, diam 22mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
Solslinga, anslutningar: 4st, diam 18mm (I övre och nedre delen av ackumulatorn).
Avtappningsanslutning: 1st, 1″
Avluftningsanslutning: 1st, 1″

AKVA Solar har fyra slingor. LK35 förvärmningsslinga för tappvarmvatten nertil och LK35 tappvarmvattenslinga upptil för att spetsa. I den nedre delen av tanken finns 6 m solslinga för 300 och 500l tankar, och 12 m för 750l tankar (eller större). I den övre delen av tanken finns en 6m solslinga.

AKVA Solar Plus är dessutom utrustad med en SOLAR PLUS-ventil. Som tillbehör finns bland annat elpatroner och isolering i löstagbara sektioner.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram