Fliseldning Veto energi
Meny

Akvaterm JÄSPI hybridackumulator

Ackumulatortank som passar alla energikällor

Jäspi Hybridackumulator finns i storlekarna 500 liter, 1000 liter och 2000 liter.

Den är utvecklad för användning med alla typer av värmekällor t.ex. kombinationspanna, värmepump eller solpaneler. Ackumulatortanken har tillräckligt många anslutningar för att kunna kopplas till flera olika värmekällor som används tillsammans.

Yttermåtten är anpassade så att ackumulatortanken kan transporteras genom dörröppningar och andra trånga utrymmen.

Noggrann planering

Ackumulatortankens två bruksvattenslingor och standard-solslingan ser till att det alltid finns tillräckligt mycket varmvatten.

Högkvalitativ formisolering och isoleringsmaterial ger låga värmeförluster.

Alla anslutningar är placerade på ackumulatortankens framsida vilket underlättar monteringen.

Skiljeväggen inne i ackumulatortanken delar tanken i två delar. Därmed säkerställer man att värmeskiktningen i tanken sker på bästa möjliga sätt vid användning av värmepump som värme-källa.

Större storlekar

Jäspi hybridtank finns även i storlekarna 1000 liter och 2000 liter.
Läs mer om mått och tekniska data i nedanstående broschyr.
Akvaterm Broschyr
Till Akvaterms andra ackumulatortankar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram