Fliseldning Veto energi
Meny

Fliseldning

ELDA MED FLIS

elda med flis, industriflis
Vad är flis?

Flis är en produkt från skogen, finfördelad i små eldningsvänliga bitar. Flis är ett miljövänligt material som också är förnybart och kan användas som bränsle eftersom det har ett relativt högt energivärde.

Hur tillverkar man flis?

Träflis framställs genom flisning av trä i en flishugg. Flishuggen (eller flistugg) tuggar i sig träprodukterna i den ena änden och sprutar ut dem finfördelade i andra. (Följ länken om du redan du vill läsa mer om flishuggar.) Det kan vara avverkningsrester, rötved, spån, bark, röjningsvirke, kasserad massaved eller restprodukter från sågverksindustrin och returträ.

Man kan förstås flisa materialet olika stort. Hur stort flis som passar dig beror förstås på hur grovt flis som din värmeutrustning klarar av. Läs mer här nedan om "flis-standarder och industriflis".

Hantera och torka flis

Rå flis innehåller ca 50% vatten så för att få bästa kvaliteten och energivärdet på sin flis är det nödvändigt att låta materialet torka först. Grenar och trädtoppar och sly - så kallad grot - kan man låta ligga kvar i skogen och barra av sig. Det är bra att täcka över groten fram till flisningen.

Man kan även kalluftstorka flisen – det innebär att man blåser utomhusluft genom flis-skiktet och utnyttjar utomhusluftens egen energi för torkning.
Vid lufttorkning över en sommar sjunker fukthalten i flisen med 20-30 %.

Om flisen torkas blir både energivärdet och lagringshållbarheten bättre. Dessutom riskerar man inte att flisen möglar, vilket inte alls är hälsosamt.
Finfördelad flis är känsligare än grövre för mögel och röta.

Flis är ett skrymmande bränsle. Den kan lagras utomhus men kräver stora ytor.
Man bör förvara flisen under tak – här är ett exempel på ett enkelt men smart flisförråd.

Det är alltså viktigt att flisen man använder är torr - ju torrare bränsle, desto högre värmevärde.

I värmeanläggningarna från VETO rekommenderar vi flis med en fukthalt som understiger 45 %.

ENERGIVÄRDE

Man beräknar att flis (fukthalt ca. 30 %) har ett energivärde på ungefär 900 kWh.
Att ersätta 1 m³ olja eller 10 000 kWh med flis kräver 10-12 m³ flis.
Effektivt värmevärde: 2,25–2,35 MWh/ton.
Vikt: 250–350 kg/m3.

FÖRDELAR MED FLIS (OCH VILKA ÄR NACKDELARNA?)

Fördel 1: Flis är ett förnybart material. Det innebär att det växer hela tiden och aldrig tar slut om vi förvaltar skogen rätt.

Fördel 2: Som hänger ihop med fördel 1 är att det är ett miljövänligt och klimatsmart bränsle. Det ingår i ett jordens eget kretslopp och tillför inte mer koldioxid eller svavel än det förbrukar, vilket gör att den inte bidrar till försurning eller till växthuseffekten. Askan från förbränningen passar bra som gödningsmedel vilket effektivt sluter flisens kretslopp.

Fördel 3: Det finns leverantörer av flis nästan överallt i Sverige så transporterna kortas avsevärt jämfört med transport av t ex olja.

Fördel 4: Flis är dessutom betydligt billigare än andra bränslen – halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja.

Och nackdelarna då? Ja, som vi redan nämnt så tar flisen mycket plats. Den kräver utrymme att torkas och lagras. Dessutom är det ju en del pyssel med få fram flisen och det tar ju sin tid.
Flisen fick oförtjänt dåligt rykte i början av dess karriär på 70- och 80-talet då man klagade på att flisen möglade och skapade problem. Men rätt hanterad och torkad är flis ett fantastiskt bränsle - miljösmart, prisvärt och effektivt.

FLIS-STANDARDER OCH INDUSTRIFLIS

Det finns olika standarder för flis - fast buden är lite olika. Enligt Wikipedia heter standarderna GF60 och GF150, de som man förut kallade G30 och G50.
Enligt The European Standard finns det tre olika standarder för fraktionsklasser: P16S, P31S, P45S. Enligt ett företag som använder P31S-standarden så innebär den att de största bitarna får vara maximalt 15 cm långa med ett tvärsnitt på 40 mm2 samt att 60% av flisens fraktioner skall hålla 3-31 mm.

Men viktigt att veta är att FÖR INDUSTRIFLIS FINNS INGEN STANDARD. Att likställa sk G50-flis eller P31S-flis med industriflis är alltså helt fel.

Industriflis är flis som har en fraktionsstorlek på upp till 75 mm. Industriflisen är grov och ojämn i storlekarna och det kan följa med både grus och spikar med den.
För att kunna elda med industriflis krävs en värmeutrustning som är tillräckligt stark och kraftig för att kunna hantera de stora flisbitarna. Kraftig matarskruv likaväl som kraftig motor och snäckväxel är ett måste. Flera av våra Veto flisbrännare och i alla Veto värmecentraler är speciellt utformade för att klara av att eldas med bränsle som är upp till 75 mm stort. Men det kan du läsa mer om under respektive produkt.

elda med flis, industriflis

KOM-IHÅG-FAKTA OM FLIS

  • Rå flis innehåller ca 50% vatten så den bör torkas före den används som bränsle.
  • Vid lufttorkning över en sommar sjunker vattenhalten med 20-30 %.
  • För att få bästa kvaliteten på sin flis kan man låta materialet – träd, grenar – som man tänkt flisa ligga kvar i skogen och barra av sig.
  • Om flisen torkas blir både energivärdet och lagringshållbarheten bättre.
  • Torkar man flisen riskerar man inte att den möglar, vilket kan leda till häloproblem.
  • Finfördelad flis är känsligare än grövre för mögel och röta

OLIKA FLISBRÄNNARE FÖR OLIKA FLIS

De flesta flisbrännarna på marknaden passar bäst för eldning med flis som har en fraktionsstorlek under 50 mm.

Vi erbjuder en toppmodern flisbrännare från Guntamatic (Österrike) som kan eldas med flis och pellets upp till 50 mm. Den är utrustad med den senaste tekniken, är testad med toppresultat och väldigt användarvänlig.

Men vill man ha en brännare som kan eldas med flis upp till 75 mm så ska man välja en VETO flisbrännare. Tack vare marknadens kraftigaste konstruktion med kraftig motor och snäckväxel och en matarskruv på minst 125 mm kan du också elda briketter, pellets, spannmål, spån m.m.

I enlighet med BBR (Boverkets Byggregler) har VETO flisbrännare minst två separata oberoende säkerhetssystem. Säkraste systemet är en cellsluss/cellmatare där man helt bryter bränslets bana. Man kan också komplettera sin värmeanläggning med GSM-larm, Fireguard, fjärrstyrning m.m.
Att välja värmeanläggning
Flisanläggningar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram