Elda med flis

Flis är ett miljövänligt och förnybart bränsle med relativt högt energivärde.

Träflisen framställs genom flisning av trä i en flishugg. Det kan vara avverkningsrester, rötved, spån, bark, röjningsvirke, kasserad massaved eller restprodukter från sågverksindustrin och returträ.

För att få bästa kvaliteten på sin flis kan man låta materialet – grenar och trädtoppar – som man tänkt flisa ligga kvar i skogen och barra av sig. Det är bra om groten hålls täckt fram till flisningen. Man kan även kalluftstorka flisen –  det innebär att man blåser utomhusluft genom flis-skiktet och utnyttjar utomhusluftens egen energi för torkning.

Om flisen torkas blir både energivärdet och lagringshållbarheten bättre. Dessutom riskerar man inte att flisen möglar, vilket kan leda till häloproblem. Finfördelad flis är känsligare än grövre för mögel och röta.

Flis är ett skrymmande bränsle. Den kan lagras utomhus men kräver stora ytor.
Man bör förvara flisen under tak – här är ett exempel på ett enkelt men smart flisförråd.

Alltså, ju torrare bränsle, desto högre värmevärde – i värmeanläggningarna från VETO rekommenderar vi flis med en fukthalt som understiger 45 %.

Energivärde

Man beräknar att flis (fukthalt ca. 30 %) har ett energivärde på ungefär 900 kWh.
Att ersätta 1 m³ olja eller 10 000 kWh med flis kräver 10-12 m³ flis.
Effektivt värmevärde: 2,25–2,35 MWh/ton.
Vikt: 250–350 kg/m3.

Fördelar med flis

Flis är ett förnybart material. Det finns leverantörer av flis nästan överallt i Sverige så transporterna kortas avsevärt jämfört med olja.
Askan från förbränningen passar bra som gödningsmedel. Fliseldning avger inte mer koldioxid eller svavel till miljön vilket gör att den inte bidrar till försurning eller till växthuseffekten. Flis är dessutom betydligt billigare än andra bränslen – halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja.

Industriflis

Industriflis är flis som har en fraktionsstorlek på upp till 75 mm. Den kan vara ganska ojämn och för att kunna elda med industriflis krävs en värmeutrustning som är tillräckligt stark och kraftig för att kunna hantera de stora flisbitarna. Kraftig matarskruv, kraftig motor och snäckväxel. Flera av våra Veto flisbrännare och i alla Veto värmecentraler är speciellt utformade för att klara av att eldas med bränsle som är upp till 75 mm stort. Det behöver inte vara flis utan kan lika gärna vara t ex briketter eller spannmål. Matarskruven har en diameter på minimum 125 mm. Motor och snäckväxel är också dimensionerade för större bränsle samt slussmataren och brännhuvudet.

Flisbrännare

De flesta flisbrännarna på marknaden passar bäst för eldning med flis som har en fraktionsstorlek under 50 mm.

Vi erbjuder en toppmodern flisbrännare från Guntamatic (Österrike) som kan eldas med flis och pellets upp till 50 mm. Den är utrustad med den senaste tekniken, är testad med toppresultat och väldigt användarvänlig.

Men vill man ha en brännare som kan eldas med flis upp till 75 mm så ska man välja en VETO flisbrännare. Tack vare marknadens kraftigaste konstruktion med kraftig motor och snäckväxel och en matarskruv på minst 125 mm kan du också elda briketter, pellets, spannmål, spån m.m.

I enlighet med BBR (Boverkets Byggregler) har VETO flisbrännare minst två separata oberoende säkerhetssystem. Säkraste systemet är en cellsluss/cellmatare där man helt bryter bränslets bana. Man kan också komplettera sin värmeanläggning med GSM-larm, Fireguard, fjärrstyrning m.m.

Färdig värmecentral eller bygga själv

Du kan välja att bygga ett nytt pannrum själv eller att köpa en färdig värmecentral från Veto. När du bygger själv måste du ha en planritning, välja rätt produkter (en panna, en skorsten osv.) och räkna kostnader på byggnadsmaterial och byggarbete (med VVS och elinstallation). Detta kan kosta mer än ett färdigt pannrum.

Fördelar med färdig värmecentral:

BEPRÖVAD – VETOcont värmecentral är utvecklad och testad av experter som har många års erfarenhet av värme lösningar.

KLIMATANPASSAD – VETOcont värmecentral är tillverkad i Finland för nordiskt klimat (mycket robust konstruktion och lång livslängd).

BRÄNSLEFLEXIBEL – med en VETOcont kan du använda många olika bränslen (pellets, flis, briketter, bittorv, spån).

BRÄNSLESTORLEK – den kraftiga konstruktionen gör att du kan elda bränsle upp till 75 mm!!! (Möjligheten till större storlek på bränslet innebär större flexibilitet och du får lägre bränslekostnader och säkrare drift!)

FLYTTBAR – du kan flytta VETOcont och montera på en ny plats om du behöver.

HÖGT ANDRAHANDSVÄRDE – efter några år kan du sälja din begagnade VETOcont och få en stor del av PENGARNA TILLBAKA!

Våra värmepannor har hög kvalitet och är utrustade med stor funktionalitet som ger både lång livslängd och trygg och driftsäker eldning. En ny högeffektiv värmepanna är en investering som snabbt betalar igen sig i form av låga bränslekostnader. Vi har villapannor som passar för hus av alla storlekar!

Sparar 300 000:- per år

Lennart Öhlund spannmålstork

Lennart Öhlund är bonde och har investerat i en fliseldad spannmålstork från VETO.
Värmeanläggningen värmer också upp den stora gårdens byggnader.

– Tidigare år har vi bränt upp drygt 30 kubikmeter olja för att torka säden, berättar Lennart

Flisen tar han från den egna skogen och räknar med en årlig förbrukning som motsvarar omkring 70 000 kronor om han i stället skulle sälja flisen som bränsle.

Oljebehovet var 30 m3. Investeringen till miljövänligt bränsle gick på 1,5 miljoner.

– Det innebär att vi kommer att spara 300 000 kronor varje år, konstaterar Lennart.

Läs hela artikeln här.

Elda spån

Du kan även använda andra bränslen till din uppvärmning med VETO flisbrännare. I den går det bra att elda med spån eller spannmål, pellets eller briketter. Det behövs förstås ändringar av inställningarna i styrskåpet till för bränslet anpassade dtift- och fyrhållningstider.
Mer information om eldning med spån kommer inom kort.