Junkkari flishuggar

Skogen är en förnybar och miljövänlig resurs och genom att flisa och elda trä som annars inte skulle nyttjas kan man ta tillvara på skogens resurser på ett ekologiskt och ekonomiskt sätt.  Framtidens energi helt enkelt.

Junkkari Oy är ett finskt företag som har stor erfarenhet av många skogsmaskinprodukter och har tillverkat flishuggar i över 30 år.
Flishuggar av typen skivhuggar. Funktionsprincipen för en skivhugg är att köra en huggskiva mot virket och skiva av ett spån åt gången. Virket matas in i flishuggens huggskiva antingen med en mataranordning eller med hjälp av hydrauliska matarvalsar. Man kan enkelt och steglöst justera valsarnas hastighet.

Junkkaris flishuggsortiment består av fem storlekar, som innehåller flishuggar med snedställd och direkt inmatning samt entreprenadflishuggar.

Snedställd inmatning

Inmatningen är sned i förhållande med knivar, den självdragande funktionen gör arbetet lättare.  Lämpar sig utmärkt för park- och bioflisning m.m.

Modeller:

  • HJ4,
  • HJ170
  • HJ250.

Direkt inmatning

Inmatningsöppningen är i 90 graders vinkel i förhållande till knivskivan och flishuggen kapar virket på tvären.  En bra flishugg för att flisa till uppvärmning med en flisbrännare / flispanna.

Modell:

  • HJ 260.

Bogserad entreprenadflishugg

Modell:

  • HJ500

Lämpar sig på grund av sin effekt till anspåksfulla flisarbeten. Kraftöverföringsaxel hör till standardutrustning.

Våra produkter

Junkkari HJ4
Junkkari HJ170
Junkkari HJ250
Junkkari HJ261
Junkkari HJ500