Fliseldning Veto energi
Meny

Försäljningsvillkor

Samtliga priser på anges i SEK, utan moms och frakt, om inget annat anges.
Faktura via mail kostnadsfritt. För faktura med post tar vi ut en fakturaavgift om 45 kr + moms.


Vi reserverar oss för eventuella inmatningsfel av priser/texter samt för drastiska valutaförändringar, höjda tillverkningskostnader eller force majeur. På grund av rådande situation i världen förbehåller vi oss rätten att ändra priser utan förvarning med direkt verkan.

Vi förbehåller oss rätten att göra kreditprövning före fakturering. Vid bristande kreditvärdighet sker leverans mot förskottsbetalning.

Valutadifferens

Priset på vissa offerter är baserat på en valutakurs om EUR 1.00 = SEK 11.00 och kommer att justeras uppåt eller nedåt enligt leveransdagens säljkurs.
Understiger valutakursförändringen +/- 3 % sker ingen justering.

Leveransvillkor

Frakt tillkommer på alla beställningar om inte annan överenskommelse ingåtts.

Om inget annat överenskommits gäller transportvillkor Ex. Works. Vi ansvarar för godset tills dess transportören hämtar det från vårt lager. Eventuella extra kostnader från speditören debiteras mottagaren om paket eller gods inte kan levereras vid första försöket* eller om felaktiga adress- eller kontaktuppgifter uppgetts. Om gods måste tas tillbaka till terminal av transportören kan en lagerhyra uppstå. Denna kostnad står mottagaren för.

Om Om ett gods skulle komma bort på vägen gäller för de flesta transportörer att de har 30 dagar på sig att hitta och leverera godset.

Viktigt vid leverans

Det är viktigt att du kontrollerar emballage och gods vid leverans. Ev. synlig skada noteras på följesedeln/fraktsedeln direkt vid leverans och dokumenteras, gärna med bild. Dold skada anmälas senast inom 7 dagar (för att få ersättning). Vid skada kräver fraktbolagen dokumentation för att utbetalning ska kunna ske, gärna bilder på emballage och gods/del.

Saknat gods eller felskickade leveranser ska anmälas till oss inom sju (7) dagar från fakturadatum.

* Tips för leverans:
För pakettjänster och system (större gods och pallar) krävs att någon finns på plats på adressen kl. 8-16 för att ta emot godset. Annars blir det en sk bomleverans och återtag av godset, vilket medför extra kostnader.

Om man vet att det inte alltid finns någon som kan ta emot godset kan man beställa frakt med avisering (150:-). Då måste speditören kontakta mottagaren via sms före utkörning. Alternativt, vid leverans av paket upp till 20 kg, kan man boka leverans till ombud.

Transportörer

Vi anlitar flera olika transportörer. Vår huvudleverantör för varor från vårt lager är Schenker. Vi skickar även vissa mindre beställningar med PostNord. Naturligtvis är vi inte omöjliga om önskemål finns att anlita någon leverantör.

För leverans från tillverkare i Finland anlitar vi Williamssons Transport Oy. De kör med så kallad öppen bil, vilket innebär att den inte har bakgavellyft. Vid dessa transporter krävs avlastning på plats. Detta ombesörjs av köparen/mottagaren. De har även specialbilar för transport av värmecentraler. Köparen/mottagaren ombesörjer avlyftning med kran vid leverans av värmecentraler.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram