Försäljningsvillkor

Samtliga priser på anges i SEK, utan moms och frakt, om inget annat anges.

Vi reserverar oss för eventuella inmatningsfel av priser/texter samt för drastiska valutaförändringar, höjda tillverkningskostnader eller force majeur. På grund av rådande situation i världen förbehåller vi oss rätten att ändra priser utan förvarning med direkt verkan. 

Vi förbehåller oss rätten att göra kreditprövning före fakturering. Vid bristande kreditvärdighet sker leverans mot förskottsbetalning.

Leveransvillkor

Det är viktigt att du kontrollerar emballage och gods vid leverans. Eventuella skador dokumenteras (gärna bild) och noteras direkt på följesedeln/fraktsedeln så att det anmäls direkt till speditören. Icke synliga skador måste rapporteras inom sju (7) dagar från mottagandet. 

Eventuella extra kostnader från speditören debiteras mottagaren om paket eller gods inte kan levereras vid första försöket* eller om felaktiga adress- eller kontaktuppgifter uppgetts.

Saknat gods eller felskickade leveranser ska anmälas till oss inom sju (7) dagar från fakturadatum. 

* Tips för leverans:
För pakettjänster och system (större gods och pallar) krävs att någon finns på plats på adressen kl. 8-16 för att ta emot godset. Annars blir det en sk bomleverans och återtag av godset, vilket medför extra kostnader.

Om man vet att det inte alltid finns någon som kan ta emot godset kan man beställa frakt med avisering (150:-). Då måste speditören kontakta mottagaren före utkörning. Alternativt, vid leverans av paket upp till 20 kg, kan man boka leverans till ombud.