Fliseldning Veto energi
Meny

Systembeskrivning PEX kulvert

Maxitherm PEX-kulvert

Ackumulatortank som passar alla energikällor

MAXITHERM® PEX-rörskulvert är ett registrerat varumärke för ett flexibelt rörsystem från MAXITHERM VVS AB, särskilt utformade för lågtemperaturanvändning. Den är idealisk för användning i små och medelstora anläggningar och lokala nätvärk för uppvärmning, inom industri och lantbruk, för dricksvattenförsörjning, avloppssystem, kylsystem och poolinstallationer. MAXITHERM®

PEX-rörskulvert har ett mediarör av tvärförnätad polyeten, PEXa. Detta material har valts därför att det besitter utmärkta termiska och mekaniska egenskaper. Det är ett korrosionsbeständigt och kemiskt resistent material. Produkten är fri från skadliga ämnen, vilket gör den mycket skonsam för miljön.

PEXa röret i värmeserien och sanitärserien är utrustad med en syrediffusionsspärr (EVOH). Isoleringen består av ett CFC-fritt, flexibelt, fast polyuretanskum med utmärkta isoleringsvärden. Böjligheten på MAXITHERM® PEX-rörskulvert gör det mesta möjligt. Det går enkelt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan lätt kringgås.

Med MAXITHERM® PEX-rörskulvert kan den kortaste vägen väljas utan att behöva tänka på de begränsningar som krävs enligt den klassiska metoden för rörkonstruktion. Den flexibla MAXITHERM® PEX-rörskulverten levereras i önskad längd på rulle. Tack vare de generösa leveranslängderna möjliggörs läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare. Vilket i sin tur leder till stora besparingar för arbete under mark då installationen går både snabbare och smidigare. Detta gäller speciellt dubbelrören.

Med tanke på den mycket korta installationstiden är MAXITHERM® PEX-rörskulvert inte bara den mest tekniskt ideala lösningen, utan även nyckeln till att spara tid och pengar när du installerar fjärrvärmenät. MAXITHERM® PEX-rörskulvert kräver mindre samordning på plats och rören läggs enkelt och snabbt. De fysikaliska egenskaperna hos PEXa-röret i kombination med isoleringen gör att termisk expansion kan ignoreras när du använder denna produkt. Det är mycket enkelt att installera anslutande delar. Övergångarna monteras snabbt och säkert med konventionella skruvkopplingar, press- eller svetskopplingar. Det breda utbudet av tillbehör gör att lösningar kan väljas för varje tillfälle. MAXITHERM® PEX-rörskulvert är tillverkad enligt nuvarande standard (EN 15632-1 /-2).

Källa: Maxitherm PEX-katalog
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram