Fliseldning Veto energi
Meny

TP-serien

TP-serien

Cirkulationspumpar i enkel- & dubbelutförande för värme och kyla.

Grundfos TP-serie är vertikala in-linepumpar med många olika användningsområden. Pumparna är enstegs, in-line centrifugalpumpar med standardmotorer och mekaniska axeltätningar. De är direktkopplade, vilket innebär att pump och motor är separata enheter. Detta gör pumparna mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan än motsvarande pumpar med våt motor.

Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet.

Fördelar

 • Låg energiförbrukning
 • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning mm.
 • Intelligent kommunikation med BMS
 • Låg energiförbrukning
 • Enkel installation, driftsättning och övervakning
 • Stort kapacitetsområde
 • Inbyggd energimätare och strypventil
 • Integrerad differenstemperaturreglering
 • Flerpumpsfunktion
 • Mångsidig pump för flera användningsområden

Cirkulationspumpar i enkel- & dubbelutförande för värme och kyla.

Grundfos TP-serie är vertikala in-linepumpar med många olika användningsområden. Pumparna är enstegs, in-line centrifugalpumpar med standardmotorer och mekaniska axeltätningar. De är direktkopplade, vilket innebär att pump och motor är separata enheter. Detta gör pumparna mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan än motsvarande pumpar med våt motor. Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet. Fördelar
 • Låg energiförbrukning
 • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning mm.
 • Intelligent kommunikation med BMS
 • Låg energiförbrukning
 • Enkel installation, driftsättning och övervakning
 • Stort kapacitetsområde
 • Inbyggd energimätare och strypventil
 • Integrerad differenstemperaturreglering
 • Flerpumpsfunktion
 • Mångsidig pump för flera användningsområden

VIll du bli kontaktad?

  Beskrivning

  TPE2 och TPE3

  Intelligenta pumpar ger bättre systemprestanda

  Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet.

  TPE2 erbjuder den mest flexibla lösningen med många nya möjligheter för reglering. TPE2 kan närmast ses som ersättaren för TPE serie 1000 som levereras utan differens-trycksgivare och utan display på motorn. På denna modell är det bara fantasin som sätter gränserna.

  TPE3 är den kompletta ”plug and pump”-lösningen. TPE3 är den pump som man generellt kan säga ersätter TPE serie 2000 med differenstrycksgivare och har en utförlig och användarvänlig display likt den på MAGNA3. Pumpen har i övrigt flera av de funktioner som finns på MAGNA3, men har även kompletterats med ytterligare funktioner som öppnar upp för flera möjligheter.

  Inbyggd energimätare och strypventil

  TPE3 är mer än en pump: En inbyggd mätare för värmeenergi, som övervakar värme-förbrukningen i systemet, hjälper till att undvika onödigt höga elräkningar orsakade av obalans i systemet. Dessutom eliminerar en funktion för flödesbegränsning behovet av strypventiler och minskar därmed tryckförlusten. Detta ger systemet bättre total prestanda och ger lägre initiala kostnader.

  Integrerad differenstemperaturreglering

  Undvik för hög eller för låg differenstemperatur (ΔT). Med integrerad differens-temperaturreglering slipper du kostnaden för en differenstemperaturgivare.

  Pumpen regleras utifrån uppmätt differens mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur. Detta görs med hjälp av den inbyggda givaren tillsammans med en extern givare som kopplas direkt till TPE3, vilket gör att pumpen kan reglera systemets flödesbehov efter differenstemperaturen.

  Optimera pumparnas användningsområden!

  TPE2 och TPE3 är mångsidiga cirkulationspumpar som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad.

  Flerpumpsfunktion

  Med trådlös teknik kan TPE2 och TPE3 anslutas till upp till fyra pumpar – som kan styras i alternerande läge, reservpumpsläge eller tillsammans i kaskadläge utan behov av ytterligare pumpstyrenheter.

  Konstruerad för enkel övervakning, installation och driftsättning

  Tack vare ett stort antal digitala och analoga in- och utgångar erbjuder TPE3 bättre systemövervakning och optimal pumpreglering. Med användarvänliga assist-menyer och den tydliga färgdisplayen hos TPE3 kan man enkelt ställa in pumpen och nyttja de avancerade funktionerna. Pumpen kan även anslutas till Grundfos GO för intuitiv pumpstyrning med full åtkomst till Grundfos online-verktyg.

  Användningsområden

  TPE3 och TPE2 är mångsidiga cirkulationspumpar, som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad. Exempel:

  • Ettrörs värmesystem
   Öka systemverkningsgraden och undvik onödiga merkostnader med en TPE3 som arbetar utifrån ΔT över hela systemet för att undvika förhöjd returledningstemperatur.
  • Värmeåtervinningssystem
   Sänk vattentemperaturer och minska kostnaderna: Med en TPE2-pump kan du lägga till två temperaturgivare, som gör att pumpen anpassar cirkulationsflödet i systemet efter det verkliga behovet.
  • Pannshuntpump
   Pannskydd och lägre driftskostnad: Nu kan du använda TPE3 och en extra temperaturgivare i stället för en vanlig pump som arbetar med fullt varvtal. Givaren gör att korrekt temperatur bibehålls hela tiden.
  • Recirkulation av tappvarmvatten
   Ta kontroll över varmvattentemperaturen: Traditionellt arbetar en strypt pump med konstant varvtal dygnet runt alla dagar i veckan för att säkerställa omedelbar tillgång till varmvatten, vilket är slöseri med energi. En TPE3 i läge för reglering efter temperatur upprätthåller den önskade temperaturen.

  Funktioner och fördelar

  • Låg energiförbrukning – bättre än IE4 och högre verkningsgrad vid referensvärde för MEI
  • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning, eliminering av pumpstrypventil och mycket mer (endast TPE3)
  • Inbyggd värmeenergimätare för fullständig kontroll (endast TPE3)
  • Integrerad ΔT-reglering sparar kostnaden för differenstemperaturgivare (endast TPE3)
  • Intelligent kommunikation med BMS
  • Stort kapacitetsområde: Flöde från 5 till 80 m3/h och lyfthöjd från 3 till 25 m
  • Temperatur: Vätsketemperatur: -25 till 120 °C, omgivningstemperatur: -20 till 50 °C
  • Gjutjärn som standard. Rostfritt stål för enkelpumpar upp till DN65

  GrundfosBroschyr_5564450 TPE3

  https://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?custid=GSV&flow=0&head=0&lang=SVE&frequency=50&productrange=gsv&unitsystem=4&familycode=TPFAM

   

  TP-serien

  Cirkulationspumpar i enkel- & dubbelutförande för värme och kyla.

  Grundfos TP-serie är vertikala in-linepumpar med många olika användningsområden. Pumparna är enstegs, in-line centrifugalpumpar med standardmotorer och mekaniska axeltätningar. De är direktkopplade, vilket innebär att pump och motor är separata enheter. Detta gör pumparna mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan än motsvarande pumpar med våt motor.

  Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet.

  Fördelar

  • Låg energiförbrukning
  • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning mm.
  • Intelligent kommunikation med BMS
  • Låg energiförbrukning
  • Enkel installation, driftsättning och övervakning
  • Stort kapacitetsområde
  • Inbyggd energimätare och strypventil
  • Integrerad differenstemperaturreglering
  • Flerpumpsfunktion
  • Mångsidig pump för flera användningsområden
  Kategori:

  Beskrivning

  TPE2 och TPE3

  Intelligenta pumpar ger bättre systemprestanda

  Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet.

  TPE2 erbjuder den mest flexibla lösningen med många nya möjligheter för reglering. TPE2 kan närmast ses som ersättaren för TPE serie 1000 som levereras utan differens-trycksgivare och utan display på motorn. På denna modell är det bara fantasin som sätter gränserna.

  TPE3 är den kompletta ”plug and pump”-lösningen. TPE3 är den pump som man generellt kan säga ersätter TPE serie 2000 med differenstrycksgivare och har en utförlig och användarvänlig display likt den på MAGNA3. Pumpen har i övrigt flera av de funktioner som finns på MAGNA3, men har även kompletterats med ytterligare funktioner som öppnar upp för flera möjligheter.

  Inbyggd energimätare och strypventil

  TPE3 är mer än en pump: En inbyggd mätare för värmeenergi, som övervakar värme-förbrukningen i systemet, hjälper till att undvika onödigt höga elräkningar orsakade av obalans i systemet. Dessutom eliminerar en funktion för flödesbegränsning behovet av strypventiler och minskar därmed tryckförlusten. Detta ger systemet bättre total prestanda och ger lägre initiala kostnader.

  Integrerad differenstemperaturreglering

  Undvik för hög eller för låg differenstemperatur (ΔT). Med integrerad differens-temperaturreglering slipper du kostnaden för en differenstemperaturgivare.

  Pumpen regleras utifrån uppmätt differens mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur. Detta görs med hjälp av den inbyggda givaren tillsammans med en extern givare som kopplas direkt till TPE3, vilket gör att pumpen kan reglera systemets flödesbehov efter differenstemperaturen.

  Optimera pumparnas användningsområden!

  TPE2 och TPE3 är mångsidiga cirkulationspumpar som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad.

  Flerpumpsfunktion

  Med trådlös teknik kan TPE2 och TPE3 anslutas till upp till fyra pumpar – som kan styras i alternerande läge, reservpumpsläge eller tillsammans i kaskadläge utan behov av ytterligare pumpstyrenheter.

  Konstruerad för enkel övervakning, installation och driftsättning

  Tack vare ett stort antal digitala och analoga in- och utgångar erbjuder TPE3 bättre systemövervakning och optimal pumpreglering. Med användarvänliga assist-menyer och den tydliga färgdisplayen hos TPE3 kan man enkelt ställa in pumpen och nyttja de avancerade funktionerna. Pumpen kan även anslutas till Grundfos GO för intuitiv pumpstyrning med full åtkomst till Grundfos online-verktyg.

  Användningsområden

  TPE3 och TPE2 är mångsidiga cirkulationspumpar, som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad. Exempel:

  • Ettrörs värmesystem
   Öka systemverkningsgraden och undvik onödiga merkostnader med en TPE3 som arbetar utifrån ΔT över hela systemet för att undvika förhöjd returledningstemperatur.
  • Värmeåtervinningssystem
   Sänk vattentemperaturer och minska kostnaderna: Med en TPE2-pump kan du lägga till två temperaturgivare, som gör att pumpen anpassar cirkulationsflödet i systemet efter det verkliga behovet.
  • Pannshuntpump
   Pannskydd och lägre driftskostnad: Nu kan du använda TPE3 och en extra temperaturgivare i stället för en vanlig pump som arbetar med fullt varvtal. Givaren gör att korrekt temperatur bibehålls hela tiden.
  • Recirkulation av tappvarmvatten
   Ta kontroll över varmvattentemperaturen: Traditionellt arbetar en strypt pump med konstant varvtal dygnet runt alla dagar i veckan för att säkerställa omedelbar tillgång till varmvatten, vilket är slöseri med energi. En TPE3 i läge för reglering efter temperatur upprätthåller den önskade temperaturen.

  Funktioner och fördelar

  • Låg energiförbrukning – bättre än IE4 och högre verkningsgrad vid referensvärde för MEI
  • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning, eliminering av pumpstrypventil och mycket mer (endast TPE3)
  • Inbyggd värmeenergimätare för fullständig kontroll (endast TPE3)
  • Integrerad ΔT-reglering sparar kostnaden för differenstemperaturgivare (endast TPE3)
  • Intelligent kommunikation med BMS
  • Stort kapacitetsområde: Flöde från 5 till 80 m3/h och lyfthöjd från 3 till 25 m
  • Temperatur: Vätsketemperatur: -25 till 120 °C, omgivningstemperatur: -20 till 50 °C
  • Gjutjärn som standard. Rostfritt stål för enkelpumpar upp till DN65

  GrundfosBroschyr_5564450 TPE3

  https://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?custid=GSV&flow=0&head=0&lang=SVE&frequency=50&productrange=gsv&unitsystem=4&familycode=TPFAM

   

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram