Fliseldning Veto energi
Meny

Shuntautomatik

Thermomatic ger dig som har ett vattenburet värmesystem kopplat med shuntventil möjlighet till automatisk värmereglering. Varför reglera din önskade temperatur manuellt och okontrollerat när du kan få detta gjort med en automatisk, kirurgisk precision?

Längre livslängd

Med Thermomatic transporterar du bara fram den temperatur som behövs till ditt uppvärmningssystem, för att uppnå önskad inomhustemperatur. Det gör att du sparar den lagrade värmen i din värmekälla så länge som möjligt och du minskar antalet uppvärmningsfaser, vilket medför en längre livslängd på ditt system.

Bättre ekonomi

Med grundpaketet Thermomatic EC Home, och med den enklaste inställningen, får du en reglering som enbart arbetar efter rumstemperatur. Enligt Råd&Röns test av Thermomatic är detta den mest ekonomiska regleringen som ger en besparing på upp till 24%. Utökar du dessutom din reglering med en utomhusgivare blir besparingen ännu högre.

Högre komfort

Thermomatic ger en jämnare och bättre reglerad inomhustemperatur och känner av alla de olika värmekällorna som du har i ett vanligt boningshus; om du får gäster, tänder i din kamin, om väderleksförhållandena snabbt förändrats etc. Den tillåter dig att luta dig tillbaka och njuta av din önskade inomhustemperatur. Du behöver inte reglera detta manuellt på din shuntventil, Thermomatic gör jobbet åt dig!

Miljövinster

Med en automatiskt reglerad inomhustemperatur använder du den lagrade energin i ditt värmesystem längre. Detta skapar optimala förutsättningar för miljövänlig uppvärmning av ditt hus.
Broschyr_Ställdon_TMCC_SE
Broschyr_Ställdon_TMTVM_SE

Thermomatic EC Home är utvecklad ur vårt kända Thermomatic koncept där enkelhet och användarvänlighet är ledorden.

Med grundpaketet, med den enklaste inställningen, får man en regulator som enbart arbetar efter rumstemperatur. Detta är det mest ekonomiska, med en besparing på upp till 24%, enligt Råd&Röns test av Thermomatic.
Thermomatic EC Home utmärker sig genom att vara flexibel i sitt montage, enkel att använda och ger snabbt pengarna tillbaka.

I utrustningen finns möjlighet att:

  • Koppla till utegivare.
  • Styra två kretsar från samma manöverpanel.
  • Använda klockfunktion för styrning av dag/nattemp.
  • Få ut larm vid för låg/hög temperatur samt givarfel.
  • Externt styra temperatur t.ex. via GSM-modul.
  • Styra cirkulationspump och tillskottsvärme via reläbox.
  • Begränsa åtkomst och visning av data för obehöriga.
  • Läsa historik för inne-, ute- samt framlednings- temperatur.

Exempel på olika regleralternativ som Thermomatic EC Home klarar av.

Rumsreglering
Detta ger den effektivaste och enklaste reglerfunktionen i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov. Enkel installation/handhavande och optimal värmeekonomi.

Rums- och Utereglering
RUr för reglering i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov. Högre värmekomfort uppnås med ute-givarstyrd max och minbegränsning.
RUu för reglering i flerbostadshus. Utegivaren styr normalt värmen efter inställd reglerkurva. Rumsgivaren förhindrar onödiga övertemperaturer.

Utereglering
För reglering i flerbostadshus. Utegivaren styr värmen efter inställd reglerkurva.

Reglering av två kretsar
För styrning av dubbla kretsar från en och samma manöverpanel. Till exempel konstant framledning till ett golvvärmesystem och ett radiatorsystem som styrs av rums- och utegivare.

Broschyr ECHOME_SE

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram